Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2000

JO 42 SM 0201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18. Inkomster för socioekonomiska grupper år 2000 enligt IAHS definitioner

Medeltal i kronor per hushåll

18. Incomes for socio economic groups in year 2000 by the definitions of IAHS

Average per household

Redovisningsgrupp

Närings­verksamhet, brutto

Kalkylerad inkomst av eget hem

Anställning

Kalkylerade sociala avgifter

Kapital­inkomster 1)

Sociala förmåner

Kod i IAHS

1a+1b

1c

2a

2c

3

5

Jordbrukare (IAHS snäva definition)

227 463

26 946

51 980

21 803

10 358

42 002

Övriga företagare

291 620

19 648

67 647

28 467

11 943

53 616

Anställda

4 199

15 996

315 829

132 779

5 750

45 655

Övriga

1 319

8 362

10 374

4 225

9 715

158 932

Därav pensionärer

1 357

10 084

5 918

2 264

7 285

176 390

Samtliga

11 555

13 104

186 895

78 520

7 507

90 841

Därav samtliga jordbrukarhushåll (IAHS breda definition)

79 107

26 299

169 754

71 210

10 316

72 169


1) Exklusive reavinster (som inte beaktas enligt IAHS) och positiv räntefördelning (som ingår i Näringsverksamhet, brutto)