Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2000

JO 42 SM 0201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Inkomster, avdrag, positiva och negativa transfereringar samt hushållsinkomster åren 2000 och 1999 för samtliga jordbrukarhushåll

Medeltal i kronor per hushåll

1. Incomes, deductions, positive and negative transfers and household incomes in years 2000 and 1999 for all agricultural households

Average per household

Rad

Kronor per hushåll

 

Förändring

 

 

2000

1999

 

Kronor

Procent

Inkomst av näringsverksamhet

01

50 400

45 300

 

5 100

11

- "- tjänst

02

226 400

215 300

 

11 000

5

Sammanräknad förvärvsinkomst (01+02)

03

276 800

260 600

 

16 200

6

Allmänna avdrag

04

4 200

3 600

 

600

17

Taxerad förvärvsinkomst (03-04)

05

272 600

257 000

 

15 500

6

Beskattningsbar förvärvsinkomst

06

232 100

213 100

 

19 100

9

Ackumulerat underskott av näringsverksamhet

07

47 100

42 100

 

5 000

12

Överskott av näringsverksamhet

08

56 300

50 800

 

5 500

11

Underskott av näringsverksamhet

09

10 400

10 300

 

200

2

Nettoinkomst av näringsverksamhet (08-09)

10

45 900

40 600

 

5 300

13

Nettoförändring av expansionsmedel

11

1 700

600

 

1 100

184

Överskott av kapital

12

39 300

39 500

 

-200

-1

Underskott av kapital

13

10 300

9 100

 

1 200

13

Nettoinkomst av kapital (12-13)

14

29 000

30 400

 

-1 400

-5

därav räntefördelning netto

15

18 600

16 300

 

2 300

14

Hushållsinkomst före transfereringar (02-04+10+11+14)

16

298 800

283 300

 

15 500

5

Skattefria positiva transfereringar

17

10 700

9 500

 

1 200

13

Negativa transfereringar

18

104 000

102 400

 

1 500

2

Därav

 

 

 

 

 

 

allmän pensionsavgift

19

16 200

15 000

 

1 200

8

skatt på förvärvsinkomster

20

75 400

71 300

 

4 100

6

skatt på kapitalinkomster

21

11 800

11 800

 

-100

-1

övriga skatter

22

7 900

7 700

 

300

3

Skattereduktioner

23

8 200

4 200

 

4 100

98

övriga negativa transfereringar

24

900

800

 

100

6

Hushållsinkomst efter transfereringar (16+17-18)

25

205 500

190 400

 

15 100

8