Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2000

JO 42 SM 0201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

Definitiva tabeller 13 - 18 för inkomståret 1999

Final tables 13 - 18 for income year 1999

 

Nedanstående tabeller13 - 18 innehåller definitiva uppgifter för 1999 och ersätter tabeller med samma nummer i JO 42 SM 0101 (Jordbrukarhushållens inkomster 1999), vilka vid tidigare publicering innehöll preliminära uppgifter. Skillnaden mellan de preliminära och definitiva uppgifterna beror nästan helt på att man i nationalräkenskaperna nyligen reviderat ned det underlag som här används för att beräkna den kalkylerade inkomsten av eget hem.