Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2000

JO 42 SM 0201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13. Antal brukare och maka/make med fördelning på kvinnor och män, antal hushållsmedlemmar, antal hushåll samt genomsnittligt antal medlemmar per hushåll år 1999 enligt IAHS "snäva definition" - definitiva resultat

13. Number of farmers and spouses with distribution on women and men, number of households, number of household members and average number of members per household in year 1999 for the "narrow population" by IAHS - final results

Redovisningsgrupp

Totalt antal

 

Medlemmar per hushåll

 

Brukare och maka/make

 

Hushålls­medlemmar

Hushåll

 

Kvinnor

Män

 

Hela riket

12 029

18 186

 

48 221

18 613

 

2,59

Riksområden

 

 

 

 

 

 

 

RO 1

6 281

9 419

 

24 857

9 614

 

2,59

RO 2

4 220

6 526

 

17 184

6 674

 

2,57

RO 3

1 528

2 241

 

6 180

2 325

 

2,66

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

116

188

 

427

202

 

2,11

5,1- 10,0

308

606

 

1 257

636

 

1,98

10,1- 20,0

1 019

1 930

 

4 063

2 028

 

2,00

20,1- 30,0

1 314

2 345

 

5 295

2 392

 

2,21

30,1- 50,0

3 059

4 673

 

12 109

4 780

 

2,53

50,1-100,0

4 265

5 924

 

17 208

6 021

 

2,86

100,1-200,0

1 665

2 170

 

6 732

2 198

 

3,06

200,1-

283

350

 

1 130

356

 

3,17

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

 

30-39 år

1 840

3 180

 

9 307

3 254

 

2,86

40-49 år

3 577

5 366

 

17 668

5 466

 

3,23

50-64 år

5 303

7 616

 

17 338

7 814

 

2,22

65- år

1 156

1 580

 

2 874

1 625

 

1,77