Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2000

JO 42 SM 0201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14. Inkomster år 1999 enligt IAHS definitioner - definitiva resultat

Medeltal i kronor per hushåll för "den snäva populationen" enligt IAHS

14. Incomes in year 1999 by the definitions of IAHS final results

Average per household for the "narrow population" by IAHS

Redovisningsgrupp

Närings­verksamhet, brutto

Kalkylerad inkomst av eget hem

Anställning

Kalkylerade sociala avgifter

Kapital­inkomster 1)

Sociala förmåner

Kod i IAHS

1a+1b

1c

2a

2c

3

5

Hela riket

208 511

26 299

46 802

19 652

10 737

39 599

Riksområden

 

 

 

 

 

 

RO 1

214 146

29 207

49 539

20 805

12 022

39 333

RO 2

195 265

24 141

43 320

18 193

9 749

38 168

RO 3

223 235

20 465

45 477

19 075

8 262

44 812

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

136 823

20 562

29 504

12 412

7 232

45 890

5,1- 10,0

126 647

20 456

27 857

11 629

7 980

41 080

10,1- 20,0

136 171

21 369

28 976

12 164

9 553

37 454

20,1- 30,0

157 649

22 546

32 329

13 558

9 435

38 784

30,1- 50,0

199 259

24 695

42 557

17 869

9 957

38 188

50,1-100,0

239 552

28 175

54 879

23 046

10 996

39 963

100,1-200,0

278 775

33 363

68 887

28 956

14 215

42 739

200,1-

314 704

39 462

73 293

30 778

17 769

44 509

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

30-39 år

197 598

22 964

33 541

14 092

6 980

37 306

40-49 år

225 793

28 132

57 603

24 203

9 423

31 953

50-64 år

212 786

27 496

52 586

22 119

12 280

30 410

65- år

158 990

23 064

12 824

5 134

15 948

110 696


1) Exklusive reavinster (som inte beaktas enligt IAHS) och positiv räntefördelning (som ingår i Näringsverksamhet, brutto)