Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2000

JO 42 SM 0201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

15. Summa inkomster, kapitalutgifter, skatter, sociala avgifter, diverse negativa transfereringar samt disponibel nettoinkomst år 1999 enligt IAHS definitioner - definitiva resultat

Medeltal i kronor per hushåll för "den snäva populationen" enligt IAHS

15. Current receipts property income paid, current taxes on income and wealth, social contributions miscellaneous outward transfers in year 1999 by the definitions of IAHS - final results

Average per household for the "narrow population" by IAHS

Redovisningsgrupp

Summa inkomster

Kapital-utgifter 1)

Skatter 2)

Sociala avgifter

Diverse negativa transfere­ringar

Disponibel netto­inkomst

Kod i IAHS

7

8

10

11

12

13

Hela riket

351 601

8 141

76 793

71 161

533

194 973

Riksområden

 

 

 

 

 

 

RO 1

365 052

9 352

80 390

75 012

538

199 760

RO 2

328 835

6 646

70 877

63 774

433

187 105

RO 3

361 326

7 422

78 898

76 440

800

197 765

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

252 422

6 046

56 219

45 054

297

144 806

5,1- 10,0

235 649

5 745

52 459

38 916

706

137 823

10,1- 20,0

245 687

5 779

53 399

41 465

711

144 334

20,1- 30,0

274 302

5 997

59 097

50 396

467

158 345

30,1- 50,0

332 525

6 478

72 296

66 021

427

187 304

50,1-100,0

396 612

8 898

86 254

84 741

528

216 190

100,1-200,0

466 935

12 841

102 895

100 529

508

250 161

200,1-

520 515

21 967

123 313

110 284

1 450

263 501

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

30-39 år

312 481

10 358

64 403

63 337

487

173 897

40-49 år

377 107

9 945

77 642

83 254

673

205 593

50-64 år

357 677

6 760

80 614

75 797

444

194 062

65- år

326 655

4 275

82 983

28 042

345

211 011


1) Exklusive reaförluster (som inte beaktas enligt IAHS) och negativ räntefördelning (som ingår i Näringsverksamhet, brutto)

2) Inklusive skatt på reavinster, som ingår trots att reavinster/förluster inte medräknas