Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2000

JO 42 SM 0201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

16. Antal hushållsmedlemmar och hushåll samt genomsnittligt antal medlemmar per hushåll år 1999 för socioekonomiska grupper enligt IAHS definitioner - definitiva resultat

16. Number of household members, households and average number of household members per household in year 1999 for socio economic groups by IAHS - final results

Redovisningsgrupp

Antal

 

Hushålls­medlemmar

Hushåll

Medlemmar per hushåll

Jordbrukare (IAHS snäva definition)

48 221

18 613

2,53

Övriga företagare

263 101

118 216

2,23

Anställda

5 766 571

2 616 147

2,20

Övriga

2 776 186

1 895 381

1,46

Därav pensionärer

1 771 713

1 313 749

1,35

Samtliga

8 854 079

4 648 357

1,90

Därav samtliga jordbrukarhushåll (IAHS breda definition)

204 405

80 068

2,55