Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2000

JO 42 SM 0201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17. Inkomster för socioekonomiska grupper år 1999 enligt IAHS definitioner - definitiva resultat

Medeltal i kronor per hushåll

17. Incomes for socio economic groups in year 1999 by the definitions of IAHS - final results

Average per household

Redovisningsgrupp

Närings­verksamhet, brutto

Kalkylerad inkomst av eget hem

Anställning

Kalkylerade sociala avgifter

Kapital­inkomster 1)

Sociala förmåner

Kod i IAHS

1a+1b

1c

2a

2c

3

5

Jordbrukare (IAHS snäva definition)

208 511

26 299

46 802

19 652

10 737

39 599

Övriga företagare

269 246

19 552

62 873

26 517

11 476

51 241

Anställda

4 105

16 064

302 304

127 228

5 402

44 506

Övriga

617

8 007

9 694

3 936

8 503

155 545

Därav pensionärer

1 134

9 875

5 645

2 126

7 294

173 634

Samtliga

10 244

12 908

175 879

73 963

6 842

89 934

Därav samtliga jordbrukarhushåll (IAHS breda definition)

69 532

25 525

157 904

66 311

10 832

71 293


1) Exklusive reavinster (som inte beaktas enligt IAHS) och positiv räntefördelning (som ingår i Näringsverksamhet, brutto)