Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2000

JO 42 SM 0201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Hushållsinkomst efter transfereringar år 2000

Medeltal i kronor per hushåll

2. Household income after transfers in year 2000

Average per household

Redovisningsgrupp

Hushållsinkomst före skattefria positiva transfereringar och skatter m.m.

Transfereringar

 

Hushållsinkomst efter transfereringar

 

Skattefria positiva transfereringar

Skatter och allmän pensionsavgift

Övriga negativa transfereringar

Hela riket

298 770

10 748

103 096

875

 

205 548

Riksområden

 

 

 

 

 

 

RO 1

302 089

10 770

104 279

905

 

207 675

RO 2

293 583

10 581

100 646

797

 

202 721

RO 3

302 467

11 106

105 933

986

 

206 653

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

297 203

9 088

104 128

961

 

201 202

5,1- 10,0

291 935

9 490

102 197

933

 

198 296

10,1- 20,0

284 074

9 344

97 872

827

 

194 718

20,1- 30,0

283 454

10 238

97 033

759

 

195 900

30,1- 50,0

294 760

11 830

99 750

747

 

206 092

50,1-100,0

324 567

13 918

110 010

896

 

227 578

100,1-200,0

354 256

15 509

123 918

1 071

 

244 777

200,1-

393 910

16 725

142 420

1 309

 

266 906

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

314 674

9 898

109 971

930

 

213 670

Trädgårdsväxter

294 247

11 772

102 568

1 140

 

202 310

Jordbruks- och trädgårdsväxter

284 806

11 940

102 110

979

 

193 656

Mjölkkor

291 656

13 536

96 399

638

 

208 156

Köttdjur

285 235

10 945

96 600

780

 

198 800

Nötkreatur, blandat

275 068

10 822

89 722

505

 

195 662

Andra husdjur

317 708

13 064

111 287

1 102

 

218 383

Blandad husdjursskötsel

271 759

12 373

93 023

970

 

190 139

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

299 812

12 130

102 754

969

 

208 219

- mest husdjur

284 096

12 138

97 154

866

 

198 213

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

30-39 år

272 896

18 325

96 508

1 903

 

192 810

40-49 år

325 848

19 943

115 744

1 551

 

228 496

50-64 år

331 529

6 805

116 812

467

 

221 055

65- år

216 526

997

63 247

29

 

154 248