Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2000

JO 42 SM 0201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Antal brukare och maka/make med fördelning på kvinnor och män, antal hushållsmedlemmar och antal hushåll samt genomsnittligt antal medlemmar per hushåll år 2000

3. Number of farmers and spouses with distribution on men and women, number of household members, number of households and average number of members per household in year 2000

Redovisningsgrupp

Totalt antal

 

Medlemmar per hushåll

 

Brukare och maka/make

 

Hushålls­medlemmar

Hushåll

 

Kvinnor

Män

 

Hela riket

54 390

71 684

 

194 223

75 281

 

2,58

Riksområden

 

 

 

 

 

 

 

RO 1

23 537

31 142

 

84 151

32 498

 

2,59

RO 2

21 968

28 945

 

78 434

30 494

 

2,57

RO 3

8 816

11 493

 

31 353

12 183

 

2,57

Hela riket

54 390

71 684

 

194 223

75 281

 

2,58

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

8 795

11 107

 

28 705

12 084

 

2,38

5,1- 10,0

10 171

13 237

 

34 367

14 295

 

2,40

10,1- 20,0

10 749

14 653

 

37 457

15 418

 

2,43

20,1- 30,0

6 075

8 384

 

22 096

8 661

 

2,55

30,1- 50,0

7 623

10 231

 

28 651

10 501

 

2,73

50,1-100,0

7 695

10 000

 

29 937

10 170

 

2,94

100,1-200,0

2 755

3 450

 

10 928

3 515

 

3,11

200,1-

527

622

 

2 082

637

 

3,27

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

13 216

17 950

 

46 833

18 651

 

2,51

Trädgårdsväxter

518

654

 

1 788

677

 

2,64

Jordbruks- och trädgårdsväxter

545

697

 

1 979

727

 

2,72

Mjölkkor

7 390

9 861

 

29 421

10 173

 

2,89

Köttdjur

8 178

11 182

 

30 177

11 536

 

2,62

Nötkreatur, blandat

1 250

1 713

 

4 677

1 767

 

2,65

Andra husdjur

2 756

3 240

 

9 628

3 424

 

2,81

Blandad husdjursskötsel

1 759

2 162

 

6 351

2 272

 

2,80

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

1 890

2 465

 

6 991

2 552

 

2,74

- mest husdjur

3 113

4 007

 

11 302

4 187

 

2,70

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

 

30-39 år

7 374

10 375

 

33 553

10 909

 

3,08

40-49 år

14 145

18 114

 

63 783

18 849

 

3,38

50-64 år

22 755

28 478

 

69 287

29 709

 

2,33

65- år

9 315

12 890

 

22 890

13 782

 

1,66