Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2000

JO 42 SM 0201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Taxerade förvärvsinkomster m.m. år 2000

Medeltal i kronor per hushåll

4. Assessed income from business and employment etc. in year 2000

Average per household

Redovisningsgrupp

Närings­verksamhet

Tjänst

Därav pension m.m.

Samman­räknad förvärvs­inkomst

Taxerad förvärvs­inkomst

Beskatt­ningsbar förvärvs­inkomst

Hela riket

50 441

226 350

39 241

276 791

272 555

232 149

Riksområden

 

 

 

 

 

 

RO 1

61 115

213 986

36 260

275 101

270 610

230 471

RO 2

42 608

230 633

40 585

273 242

269 248

228 391

RO 3

41 490

248 328

43 880

289 819

285 666

245 680

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

13 492

283 204

58 596

296 695

291 850

251 522

5,1- 10,0

14 988

272 853

50 751

287 841

283 068

242 109

10,1- 20,0

23 725

246 202

43 467

269 927

265 606

224 773

20,1- 30,0

43 972

215 354

35 448

259 326

255 325

215 384

30,1- 50,0

76 969

181 336

26 634

258 306

254 657

215 026

50,1-100,0

122 785

151 863

19 177

274 648

271 162

230 895

100,1-200,0

145 554

147 649

16 477

293 203

289 088

248 703

200,1-

164 380

138 877

16 811

303 257

299 114

258 608

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

47 016

240 964

39 142

287 980

283 161

242 580

Trädgårdsväxter

63 596

197 636

38 620

261 232

257 580

218 801

Jordbruks- och trädgårdsväxter

79 311

179 118

27 859

258 428

254 447

215 236

Mjölkkor

133 741

111 243

16 115

244 984

242 728

203 068

Köttdjur

32 864

230 524

36 885

263 388

259 403

218 554

Nötkreatur, blandat

108 935

120 405

26 272

229 340

227 330

186 633

Andra husdjur

40 702

261 309

38 147

302 011

296 530

256 764

Blandad husdjursskötsel

43 583

213 168

34 097

256 751

252 370

212 028

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

60 507

208 451

32 269

268 958

264 912

223 968

- mest husdjur

55 110

203 707

35 033

258 816

254 618

214 071

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

30-39 år

53 949

212 699

2 141

266 647

262 025

229 122

40-49 år

65 193

245 055

5 333

310 248

305 311

266 014

50-64 år

57 548

247 605

28 782

305 153

300 012

260 024

65- år

13 348

166 980

140 270

180 329

179 437

130 150