Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2000

JO 42 SM 0201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Taxerade förvärvsinkomster för brukare och maka/make år 2000 med uppdelning på kvinnor och män

Medeltal i kronor per hushåll

5. Assessed income from business and employment for farmers and spouses in year 2000 distributed on women and men

Average per household

Redovisningsgrupp

Inkomst per person för brukare och maka/make

 

Näringsverksamhet

 

Tjänst

 

Sammanräknad förvärvsinkomst

 

Kvinnor

Män

 

Kvinnor

Män

 

Kvinnor

Män

Hela riket

14 336

41 451

 

124 191

122 950

 

138 527

164 401

Riksområden

 

 

 

 

 

 

 

 

RO 1

16 619

50 449

 

122 338

111 370

 

138 957

161 819

RO 2

11 642

35 422

 

123 145

127 953

 

134 787

163 375

RO 3

14 914

32 198

 

131 635

141 654

 

146 549

173 853

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

4 003

11 149

 

139 975

180 549

 

143 979

191 698

5,1- 10,0

3 789

13 070

 

136 696

171 488

 

140 485

184 558

10,1- 20,0

6 390

19 938

 

128 499

145 741

 

134 889

165 679

20,1- 30,0

11 559

36 575

 

122 017

113 238

 

133 576

149 813

30,1- 50,0

22 087

61 818

 

111 695

79 008

 

133 782

140 826

50,1-100,0

35 130

96 657

 

104 606

49 541

 

139 736

146 198

100,1-200,0

38 623

114 862

 

109 277

37 667

 

147 900

152 529

200,1-

41 713

129 325

 

101 318

31 495

 

143 031

160 820

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

10 060

40 903

 

134 859

131 615

 

144 918

172 518

Trädgårdsväxter

22 293

47 496

 

109 649

100 574

 

131 942

148 070

Jordbruks- och trädgårdsväxter

20 780

65 454

 

114 999

76 177

 

135 779

141 631

Mjölkkor

45 651

102 529

 

80 366

28 247

 

126 017

130 776

Köttdjur

7 841

27 560

 

122 425

126 856

 

130 266

154 416

Nötkreatur, blandat

38 192

83 010

 

84 891

37 369

 

123 083

120 378

Andra husdjur

11 529

32 803

 

132 685

142 355

 

144 214

175 158

Blandad husdjursskötsel

13 271

34 511

 

114 204

108 972

 

127 474

143 484

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

14 233

50 619

 

124 497

98 567

 

138 730

149 186

- mest husdjur

13 917

45 759

 

119 592

98 458

 

133 509

144 217

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

 

 

30-39 år

12 066

48 137

 

127 477

132 100

 

139 544

180 237

40-49 år

16 203

54 885

 

136 689

128 506

 

152 892

183 391

50-64 år

17 420

45 177

 

131 601

121 494

 

149 021

166 672

65- år

6 171

9 599

 

85 212

111 568

 

91 383

121 167