Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2000

JO 42 SM 0201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Nettoinkomst av näringsverksamhet år 2000

Medeltal i kronor per hushåll

6. Net income from business in year 2000

Average per household

Redovisningsgrupp

Redovisat överskott

Överskott kvittat mot tidigare års underskott

Totalt över­skott

Underskott

Netto­inkomst

Ackumulerat underskott av närings­verksamhet

Hela riket

50 441

5 892

56 333

10 442

45 891

47 088

Riksområden

 

 

 

 

 

 

RO 1

61 115

5 823

66 938

9 877

57 061

42 719

RO 2

42 608

5 676

48 285

10 389

37 896

48 319

RO 3

41 490

6 609

48 100

12 105

35 995

55 639

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

13 492

5 793

19 284

12 661

6 623

65 445

5,1- 10,0

14 988

6 593

21 581

13 248

8 332

67 261

10,1- 20,0

23 725

7 056

30 781

11 973

18 809

55 707

20,1- 30,0

43 972

5 543

49 515

9 922

39 593

40 279

30,1- 50,0

76 969

4 503

81 472

6 985

74 487

24 796

50,1-100,0

122 785

4 156

126 941

5 169

121 773

16 900

100,1-200,0

145 554

6 445

151 999

10 947

141 052

32 727

200,1-

164 380

16 156

180 536

13 740

166 796

58 834

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

47 016

6 321

53 337

10 953

42 384

45 596

Trädgårdsväxter

63 596

6 559

70 155

9 800

60 355

41 774

Jordbruks- och trädgårdsväxter

79 311

5 186

84 497

20 028

64 469

60 759

Mjölkkor

133 741

2 069

135 811

2 857

132 953

9 470

Köttdjur

32 864

6 011

38 875

10 442

28 434

47 160

Nötkreatur, blandat

108 935

2 717

111 652

5 344

106 309

14 544

Andra husdjur

40 702

9 646

50 348

13 329

37 018

71 031

Blandad husdjursskötsel

43 583

7 968

51 551

12 996

38 555

57 455

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

60 507

7 186

67 693

10 402

57 291

47 181

- mest husdjur

55 110

7 437

62 547

11 266

51 281

44 029

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

30-39 år

53 949

6 357

60 305

10 825

49 480

41 765

40-49 år

65 193

6 326

71 519

10 633

60 886

46 160

50-64 år

57 548

6 111

63 659

10 620

53 039

52 232

65- år

13 348

4 398

17 747

9 176

8 571

43 357