Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2000

JO 42 SM 0201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Kapitalinkomster samt överskott och underskott av kapital år 2000

Medeltal i kronor per hushåll

7. Income from capital and surplus and deficit from capital in year 2000

Average per household

Redovisningsgrupp

Kapitalinkomster

 

Över­skott av kapital

Under­skott av kapital

 

Räntor och ut­delning

Rea­vinster

Positiv ränte­fördelning

Summa 1)

 

Hela riket

9 191

14 639

19 594

44 549

 

39 275

10 257

Riksområden

 

 

 

 

 

 

 

RO 1

10 227

16 678

22 178

50 398

 

44 287

10 835

RO 2

8 799

13 223

18 877

41 973

 

37 230

9 787

RO 3

7 410

12 666

14 554

35 367

 

30 994

9 876

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

8 082

12 938

6 103

27 740

 

23 626

12 011

5,1- 10,0

8 633

13 523

8 146

31 128

 

26 421

11 752

10,1- 20,0

9 122

13 873

13 159

37 066

 

32 426

9 915

20,1- 30,0

9 235

13 466

21 135

44 920

 

40 307

8 996

30,1- 50,0

9 327

13 841

29 565

54 100

 

48 810

8 067

50,1-100,0

9 851

17 062

38 293

66 979

 

60 274

8 969

100,1-200,0

11 614

22 646

46 808

83 344

 

73 913

11 983

200,1-

17 676

36 665

54 165

111 026

 

92 721

16 037

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

11 159

17 220

21 440

51 184

 

44 661

10 241

Trädgårdsväxter

12 980

25 744

16 168

56 369

 

49 564

12 993

Jordbruks- och trädgårdsväxter

10 263

26 425

23 606

62 225

 

53 866

12 162

Mjölkkor

7 552

11 044

37 582

57 330

 

52 975

6 812

Köttdjur

8 465

12 459

20 002

41 980

 

37 507

8 834

Nötkreatur, blandat

7 157

12 111

36 735

57 552

 

53 059

5 938

Andra husdjur

9 445

17 248

15 130

42 935

 

36 678

13 275

Blandad husdjursskötsel

7 920

11 635

17 968

38 736

 

34 133

11 560

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

9 924

16 130

25 214

52 757

 

47 086

11 086

- mest husdjur

8 766

15 605

21 268

47 016

 

41 879

9 719

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

 

30-39 år

4 895

11 148

15 467

32 424

 

26 447

14 985

40-49 år

7 317

14 413

19 420

42 402

 

35 985

13 844

50-64 år

10 423

16 532

22 193

50 505

 

44 754

9 630

65- år

13 027

14 149

18 761

46 601

 

44 324

2 648


1) Inklusive Inkomst av uthyrning av privatbostad