Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2000

JO 42 SM 0201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8 Kapitalutgifter och avdrag samt nettoinkomst av kapital år 2000

Medeltal i kronor per hushåll

8. Capital expenditures, deductions and net income from capital in year 2000

Average per household

Redovisningsgrupp

Kapitalutgifter och avdrag

 

 

Netto­inkomst av kapital

Ränteutgifter

Reaförluster

Negativ ränte­fördelning

Summa 1)

 

Hela riket

13 265

1 196

986

15 531

 

29 017

Riksområden

 

 

 

 

 

 

RO 1

14 245

1 226

1 374

16 947

 

33 451

RO 2

12 613

1 114

740

14 529

 

27 444

RO 3

12 265

1 328

568

14 250

 

21 118

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

14 786

968

294

16 124

 

11 616

5,1- 10,0

14 711

1 278

356

16 459

 

14 669

10,1- 20,0

12 956

1 099

437

14 555

 

22 511

20,1- 30,0

11 667

1 026

842

13 608

 

31 312

30,1- 50,0

10 927

1 200

1 158

13 358

 

40 743

50,1-100,0

12 123

1 292

2 180

15 674

 

51 305

100,1-200,0

15 621

1 909

3 761

21 414

 

61 930

200,1-

24 956

2 800

6 327

34 342

 

76 684

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

14 347

1 266

1 030

16 765

 

34 419

Trädgårdsväxter

14 540

2 859

2 294

19 799

 

36 570

Jordbruks- och trädgårdsväxter

15 276

1 990

3 177

20 522

 

41 703

Mjölkkor

8 476

777

1 877

11 167

 

46 163

Köttdjur

11 765

978

503

13 306

 

28 673

Nötkreatur, blandat

8 260

364

1 782

10 431

 

47 121

Andra husdjur

16 653

1 191

1 604

19 531

 

23 403

Blandad husdjursskötsel

13 337

2 159

640

16 163

 

22 572

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

14 317

793

1 581

16 757

 

36 000

- mest husdjur

12 495

1 025

1 290

14 856

 

32 160

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

30-39 år

18 328

1 429

1 139

20 962

 

11 462

40-49 år

17 538

1 161

1 480

20 260

 

22 142

50-64 år

12 820

1 462

1 003

15 381

 

35 124

65- år

4 215

474

160

4 926

 

41 676


1) Inklusive Avdragsgilla förvaltningskostnader