Statens JordbruksverkSveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

 

JO 42 SM 0301

Jordbrukarhushållens inkomster 2001
Incomes of agricultural households 2001

pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

adobe.gif (177 bytes)Hela publikationen(PDF)


 

 

I korta drag

Jordbrukarhushållens inkomster fortsatte att öka 2001

Den genomsnittliga hushållsinkomsten efter transfereringar, d.v.s. inkomsten sedan skattefria bidrag lagts till samt skatter och allmän egenavgift dragits av, ökade år 2001 med 10 500 kr eller 5 procent för de hushåll som driver jordbruk. Detta är en mindre ökning än föregående år då ökningen var 8 procent.

 

Kronor per hushåll

Förändring (%)

 

2001

2000

1999

2000-2001 

1999-2000 

Inkomst av tjänst

235 200

226 400

215 300

4

5

Allmänna avdrag

4 300

4 200

3 600

1

17

Nettoinkomst av näringsverksamhet

51 200

45 900

40 600

12

13

Nettoinkomst av kapital

22 900

29 000

30 400

-21

-5

Hushållsinkomst före transfereringar

306 200

298 800

283 300

2

5

Skattefria positiva

transfereringar

11 400

10 700

9 500

6

13

Negativa transfereringar

101 600

104 000

102 400

-2

2

Hushållsinkomst efter transfereringar

216 000

205 500

190 400

5

8

 

 

Hushållsinkomsten störst för hushåll med brukare i åldern 40-49 år

Hushåll där bruken var 40-49 år hade redan 1999 den högsta genomsnittliga hushållsinkomsten och denna grupp har också hade den största ökningen sedan dess. Hushållen där brukaren var 65 år eller äldre har under perioden 1999 - 2001 haft den lägsta inkomsten och också den minsta genomsnittliga ökningen av inkomsten.

Hushållsinkomster efter transfereringar åren 1999 - 2001

Redovisningsgrupp

Kronor per hushåll

Förändring (%)

 

2001

2000

1999

2000-2001 

1999-2000 

Hela riket

216 000

205 500

190 400

5

8

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

30-39 år

204 800

192 800

175 700

6

10

40-49 år

242 300

228 500

208 900

6

9

50-64 år

231 400

221 100

206 400

5

7

65- år

160 000

154 200

151 000

4

2

 

Stora skillnader mellan länen

Hushållsinkomsten efter transfereringar var 2001 högst i Jönköpings län med 230 000 kr följt av Skåne och Västerbottens län med 226 700 kr respektive 226 600 kr. Det innebär att hushållsinkomsten efter transfereringar för Jönköpings län låg 6 % och för de övriga två länen 5 % över riksgenomsnittet, som var 216 000 kr. Lägst var hushållsinkomsten i Gotlands län med 192 500 kr följt av Blekinge och Norrbottens län med 205 400 kr respektive 208 000 kr. Dessa län låg därmed 11 % respektive 5 och 4 % under riksgenomsnittet.