Jordbruksverket och SCB                                        2                                                      JO 42 SM 0301

 

 

 

 

 

 

 

Lars Persson, SCB, tfn 019-17 65 75, lars.g.persson@scb.se

 

Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Jordbruksverket, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1404-5834  Serie JO – Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 5 november 2003.

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Svante Öberg, SCB.