Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2001

JO 42 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Hushållsinkomst efter transfereringar 1999-2001 med uppdelning på inkomstkomponenter

Kronor per hushåll

1. Household incomes after transfers1999-2001

SEK per household

Rad

 

 

År

 

 

Förändring

 

 

 

2001

2000

1999

 

2000 - 2001

1999 - 2000

 

 

 

 

 

 

 

Kronor

%

Kronor

%

Inkomst av tjänst

1

 

235 200

226 400

215 300

 

8 800

4

11 000

5

Allmänna avdrag

2

 

4 300

4 200

3 600

 

30

1

600

17

Näringsverksamhet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

därav Överskott

3

 

61 600

56 300

50 800

 

5 300

9

5 500

11

-"- Underskott

4

 

10 500

10 400

10 300

 

30

0

200

2

-"- Nettoinkomst (3-4)

5

 

51 200

45 900

40 600

 

5 300

12

5 300

13

Nettoförändring av expansionsmedel

6

 

1 200

1 700

600

 

-500

-30

1 100

184

Överskott av kapital

7

 

35 100

39 300

39 500

 

-4 200

-11

-200

-1

Underskott av kapital

8

 

12 200

10 300

9 100

 

1 900

19

1 200

13

Nettoinkomst av kapital (7-8)

9

 

22 900

29 000

30 400

 

-6 100

-21

-1 400

-5

därav räntefördelning netto

10

 

19 700

18 600

16 300

 

1 000

6

2 300

14

Hushållsinkomst före trans-

fereringar (1-2+5+6+9)

11

 

306 200

298 800

283 300

 

7 400

2

15 500

5

Skattefria positiva

transfereringar

12

 

11 400

10 700

9 500

 

600

6

1 200

13

Negativa transfereringar

13

 

101 600

104 000

102 400

 

-2 400

-2

1 500

2

Därav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

allmän pensionsavgift

14

 

16 800

16 200

15 000

 

600

4

1 200

8

skatt på förvärvsinkomster

15

 

80 400

75 400

71 300

 

5 000

7

4 100

6

skatt på kapitalinkomster

16

 

10 500

11 800

11 800

 

-1 300

-11

-100

-1

övriga skatter

17

 

6 000

7 900

7 700

 

-1 900

-24

300

3

Skattereduktioner

18

 

13 100

8 200

4 200

 

4 900

59

4 100

98

övriga negativa

transfereringar

19

 

900

900

800

 

100

7

100

6

Hushållsinkomst efter

transfereringar (11+12-13)

20

 

216 000

205 500

190 400

 

10 500

5

15 100

8