Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2001

JO 42 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Hushållsinkomst efter transfereringar 1999-2001

Kronor per hushåll

2. Household income after transfers1999-2001

SEK per household

Redovisningsgrupp

 

År

 

Förändring

 

 

2001

2000

1999

 

2000 - 2001

1999 - 2000

 

 

 

 

 

 

Kronor

%

Kronor

%

Hela riket

 

216 000

205 500

190 400

 

10 500

5

15 100

8

Riksområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RO 1

 

220 500

207 700

190 700

 

12 800

6

17 000

9

RO 2

 

211 300

202 700

188 200

 

8 600

4

14 500

8

RO 3

 

216 100

206 700

194 700

 

9 500

5

12 000

6

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

 

208 300

201 200

188 000

 

7 100

4

13 200

7

5,1- 10,0

 

206 000

198 300

185 600

 

7 700

4

12 700

7

10,1- 20,0

 

203 000

194 700

182 000

 

8 300

4

12 700

7

20,1- 30,0

 

208 900

195 900

184 400

 

13 000

7

11 500

6

30,1- 50,0

 

218 500

206 100

189 500

 

12 400

6

16 600

9

50,1-100,0

 

239 100

227 600

204 600

 

11 500

5

22 900

11

100,1-200,0

 

263 300

244 800

227 700

 

18 500

8

17 100

8

200,1-

 

296 251

266 900

241 900

 

29 300

11

25 000

10

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

 

225 800

213 700

201 800

 

12 200

6

11 800

6

Trädgårdsväxter

 

218 000

202 300

187 600

 

15 700

8

14 800

8

Jordbruks- och trädgårdsväxter

 

220 500

193 700

194 000

 

26 800

14

-300

0

Mjölkkor

 

215 300

208 200

188 100

 

7 100

3

20 100

11

Köttdjur

 

210 800

198 800

185 400

 

12 000

6

13 400

7

Nötkreatur, blandat

 

202 700

195 700

180 100

 

7 000

4

15 600

9

Andra husdjur

 

227 400

218 400

193 100

 

9 100

4

25 200

13

Blandad husdjursskötsel

 

208 800

190 100

173 600

 

18 700

10

16 500

10

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

 

221 500

208 200

191 800

 

13 300

6

16 500

9

- mest husdjur

 

213 800

198 200

183 500

 

15 600

8

14 700

8

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30-39 år

 

204 800

192 800

175 700

 

12 000

6

17 100

10

40-49 år

 

242 300

228 500

208 900

 

13 800

6

19 600

9

50-64 år

 

231 400

221 100

206 400

 

10 300

5

14 700

7

65- år

 

160 000

154 300

151 000

 

5 800

4

3 300

2