Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2001

JO 42 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. forts.

2. cont.

Redovisningsgrupp

 

År

 

Förändring

 

 

2001

2000

1999

 

2000-2001

1999-2000

 

 

 

 

 

 

Kronor

%

Kronor

%

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

 

216 100

208 800

188 500

 

7 400

4

20 300

11

Uppsala

 

222 700

212 500

184 500

 

10 300

5

28 000

15

Södermanlands

 

220 300

208 100

193 000

 

12 200

6

15 100

8

Östergötlands

 

221 600

207 800

191 200

 

13 800

7

16 700

9

Jönköpings

 

230 000

221 800

207 000

 

8 200

4

14 800

7

Kronobergs

 

215 200

209 300

198 000

 

5 900

3

11 300

6

Kalmar

 

213 100

207 000

188 000

 

6 100

3

19 000

10

Gotlands

 

192 500

177 400

164 400

 

15 100

8

13 000

8

Blekinge

 

205 400

192 800

175 700

 

12 600

7

17 100

10

Skåne

 

226 700

211 500

194 700

 

15 200

7

16 700

9

Hallands

 

211 600

197 300

180 500

 

14 300

7

16 800

9

Västra Götalands

 

210 300

201 100

186 700

 

9 200

5

14 400

8

Värmlands

 

208 200

199 800

184 000

 

8 400

4

15 800

9

Örebro

 

215 800

205 200

195 300

 

10 500

5

9 900

5

Västmanlands

 

223 300

213 900

197 700

 

9 400

4

16 100

8

Dalarnas

 

214 000

200 500

189 000

 

13 500

7

11 400

6

Gävleborgs

 

208 500

194 500

187 800

 

14 000

7

6 700

4

Västernorrlands

 

221 600

212 100

197 800

 

9 600

5

14 300

7

Jämtlands

 

210 191

199 400

186 600

 

10 800

5

12 800

7

Västerbottens

 

226 600

217 400

207 800

 

9 200

4

9 600

5

Norrbottens

 

208 000

207 500

186 900

 

500

0

20 600

11

Hela riket

 

216 000

205 500

190 400

 

10 500

5

15 100

8