Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2001

JO 42 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Hushållsinkomst efter transfereringar år 2001 med redovisning av utgiftskomponenter

Kronor per hushåll

3. Household income after transfers in year 2001

SEK per household

Redovisningsgrupp

Hushållsinkomst före skattefria positiva transfereringar och skatter m.m.

Transfereringar

 

Hushållsinkomst efter transfereringar

 

Skattefria positiva transfereringar

Skatter och allmän pensionsavgift

Övriga nega­tiva trans­fereringar

Hela riket

306 209

11 394

100 622

938

 

216 044

Riksområden

 

 

 

 

 

 

RO 1

312 382

11 443

102 391

972

 

220 462

RO 2

298 749

11 291

97 852

858

 

211 331

RO 3

308 525

11 524

102 884

1 048

 

216 117

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

300 321

9 717

100 658

1 077

 

208 303

5,1- 10,0

296 244

10 121

99 337

989

 

206 040

10,1- 20,0

288 825

9 853

94 751

897

 

203 030

20,1- 30,0

293 994

11 030

95 314

848

 

208 862

30,1- 50,0

304 950

12 419

98 108

766

 

218 495

50,1-100,0

332 499

14 587

107 098

907

 

239 082

100,1-200,0

371 142

15 900

122 587

1 166

 

263 288

200,1-

421 285

18 410

142 210

1 234

 

296 251

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

324 197

10 565

107 933

1 003

 

225 825

Trädgårdsväxter

309 092

12 659

102 599

1 130

 

218 022

Jordbruks- och trädgårdsväxter

314 456

12 437

105 270

1 154

 

220 469

Mjölkkor

294 813

13 963

92 823

663

 

215 290

Köttdjur

294 338

11 675

94 412

824

 

210 778

Nötkreatur, blandat

279 218

11 115

87 128

514

 

202 691

Andra husdjur

323 004

14 021

108 416

1 167

 

227 443

Blandad husdjursskötsel

290 380

13 210

93 761

991

 

208 838

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

311 517

12 771

101 817

969

 

221 503

- mest husdjur

298 873

12 280

96 403

946

 

213 804

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

30-39 år

281 178

20 054

94 552

1 863

 

204 817

40-49 år

335 238

21 714

112 947

1 750

 

242 255

50-64 år

338 944

7 096

114 109

545

 

231 386

65- år

220 631

1 043

61 625

37

 

160 012