Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2001

JO 42 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Hushållsinkomst före skattefria transfereringar och skatter m.m. år 2001

Kronor per hushåll

4. Household income before tax-free transfers and taxes etc. in year 2001

SEK per household

Redovisningsgrupp

Inkomst av tjänst

Nettoförändring av expansionsmedel

Nettoinkomst av närings­verksamhet

Allmänna avdrag

Nettoin­komst av kapital

Totalt

Hela riket

235 151

1 232

51 170

4 267

22 924

306 209

Riksområden

 

 

 

 

 

 

RO 1

223 073

1 867

65 512

4 441

26 372

312 382

RO 2

239 686

829

40 856

4 131

21 509

298 749

RO 3

256 065

545

38 801

4 143

17 256

308 525

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

292 809

425

7 335

4 739

4 491

300 321

5,1- 10,0

281 723

279

9 537

4 686

9 391

296 244

10,1- 20,0

255 275

96

21 717

4 316

16 053

288 825

20,1- 30,0

226 042

962

45 515

4 025

25 500

293 994

30,1- 50,0

190 360

988

81 371

3 940

36 172

304 950

50,1-100,0

160 088

2 443

129 634

3 587

43 922

332 499

100,1-200,0

156 232

6 670

158 436

4 237

54 041

371 142

200,1-

146 376

19 905

192 391

4 162

66 775

421 285

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

251 175

1 819

49 005

4 891

27 089

324 197

Trädgårdsväxter

211 863

8 188

72 119

3 857

20 778

309 092

Jordbruks- och trädgårdsväxter

184 720

8 418

94 356

4 361

31 323

314 456

Mjölkkor

119 020

-22

138 148

2 522

40 189

294 813

Köttdjur

238 774

1 197

34 056

3 843

24 154

294 338

Nötkreatur, blandat

131 090

189

109 320

2 382

41 002

279 218

Andra husdjur

267 501

2 896

41 406

5 058

16 259

323 004

Blandad husdjursskötsel

221 975

2 325

45 789

4 241

24 533

290 380

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

217 768

1 901

63 740

4 221

32 329

311 517

- mest husdjur

215 254

2 273

57 334

4 034

28 047

298 873

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

30-39 år

220 471

3 645

56 074

4 744

5 732

281 178

40-49 år

253 322

2 070

68 579

5 012

16 279

335 238

50-64 år

258 086

421

58 456

5 183

27 164

338 944

65- år

174 128

-60

9 739

880

37 705

220 631