Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2001

JO 42 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Antal brukare och maka/make, hushållsmedlemmar och hushåll år 2001

5. Number of farmers and spouses, household members and households in year 2001

Redovisningsgrupp

Totalt antal

 

Medlemmar per hushåll

 

Brukare och maka/make

 

Hushålls­medlemmar

Hushåll

 

Kvinnor

Män

 

Hela riket

52 275

69 071

 

185 758

72 598

 

2,56

Riksområden

 

 

 

 

 

 

 

RO 1

22 600

30 036

 

80 684

31 344

 

2,57

RO 2

21 270

28 013

 

75 440

29 564

 

2,55

RO 3

8 405

11 022

 

29 634

11 690

 

2,53

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

8 559

10 746

 

27 576

11 743

 

2,35

5,1- 10,0

9 781

12 727

 

32 837

13 738

 

2,39

10,1- 20,0

10 176

13 932

 

35 337

14 674

 

2,41

20,1- 30,0

5 671

7 881

 

20 665

8 140

 

2,54

30,1- 50,0

7 210

9 693

 

26 860

9 956

 

2,70

50,1-100,0

7 499

9 858

 

29 216

10 029

 

2,91

100,1-200,0

2 784

3 521

 

10 957

3 585

 

3,06

200,1-

545

655

 

2 164

670

 

3,23

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

12 638

17 203

 

44 692

17 892

 

2,50

Trädgårdsväxter

505

635

 

1 728

652

 

2,65

Jordbruks- och trädgårdsväxter

514

663

 

1 848

691

 

2,67

Mjölkkor

7 229

9 727

 

28 514

10 036

 

2,84

Köttdjur

7 858

10 745

 

28 898

11 095

 

2,60

Nötkreatur, blandat

1 211

1 688

 

4 522

1 737

 

2,60

Andra husdjur

2 615

3 087

 

9 085

3 270

 

2,78

Blandad husdjursskötsel

1 717

2 112

 

6 153

2 217

 

2,78

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

1 829

2 396

 

6 684

2 477

 

2,70

- mest husdjur

3 006

3 894

 

10 755

4 059

 

2,65

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

 

30-39 år

6 761

9 475

 

30 677

9 981

 

3,07

40-49 år

13 302

17 158

 

60 204

17 916

 

3,36

50-64 år

22 251

28 045

 

68 108

29 241

 

2,33

65- år

9 263

12 817

 

22 696

13 710

 

1,66