Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2001

JO 42 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. forts.

5. cont.

Redovisningsgrupp

Totalt antal

 

Medlemmar per hushåll

 

Brukare och maka/make

 

Hushålls­medlemmar

Hushåll

 

Kvinnor

Män

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1 146

1 497

 

3 981

1 604

 

2,48

Uppsala

1 823

2 410

 

6 481

2 508

 

2,58

Södermanlands

1 416

1 837

 

5 039

1 936

 

2,60

Östergötlands

2 473

3 248

 

8 827

3 382

 

2,61

Jönköpings

2 997

3 869

 

11 078

4 023

 

2,75

Kronobergs

1 924

2 602

 

6 883

2 713

 

2,54

Kalmar

2 519

3 306

 

8 925

3 469

 

2,57

Gotlands

1 146

1 543

 

4 280

1 615

 

2,65

Blekinge

991

1 367

 

3 563

1 420

 

2,51

Skåne

6 320

8 386

 

22 445

8 773

 

2,56

Hallands

2 533

3 408

 

9 183

3 551

 

2,59

Västra Götalands

10 781

14 430

 

38 436

15 137

 

2,54

Värmlands

2 881

3 754

 

9 933

4 051

 

2,45

Örebro

1 859

2 388

 

6 474

2 515

 

2,57

Västmanlands

1 547

2 027

 

5 434

2 117

 

2,57

Dalarnas

1 665

2 144

 

5 736

2 284

 

2,51

Gävleborgs

2 043

2 649

 

7 003

2 805

 

2,50

Västernorrlands

1 847

2 336

 

6 335

2 497

 

2,54

Jämtlands

1 324

1 786

 

4 904

1 902

 

2,58

Västerbottens

1 951

2 573

 

7 005

2 708

 

2,59

Norrbottens

1 089

1 511

 

3 813

1 588

 

2,40

Hela riket

52 275

69 071

 

185 758

72 598

 

2,56