Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2001

JO 42 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Taxerade förvärvsinkomster m.m. år 2001

Kronor per hushåll

6. Assessed incomes from business and employment etc. in year 2001

SEK per household

Redovisningsgrupp

Närings­verksamhet

Tjänst

Därav pension m.m.

Samman­räknad förvärvs­inkomst

Taxerad förvärvs­inkomst

Beskatt­ningsbar förvärvs­inkomst

Hela riket

54 694

235 151

41 847

289 845

285 578

246 806

Riksområden

 

 

 

 

 

 

RO 1

67 386

223 073

38 725

290 459

286 018

247 441

RO 2

45 383

239 686

42 934

285 069

280 939

241 729

RO 3

44 208

256 065

47 470

300 273

296 130

257 943

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

13 984

292 809

62 492

306 793

302 054

263 529

5,1- 10,0

16 720

281 723

54 380

298 443

293 757

254 760

10,1- 20,0

25 711

255 275

46 831

280 987

276 671

237 552

20,1- 30,0

47 666

226 042

37 044

273 708

269 683

231 022

30,1- 50,0

82 222

190 360

27 927

272 582

268 642

230 352

50,1-100,0

129 627

160 088

21 081

289 714

286 128

247 352

100,1-200,0

158 436

156 232

17 415

314 668

310 431

271 520

200,1-

183 107

146 376

16 392

329 483

325 321

286 644

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

52 084

251 175

41 457

303 260

298 368

259 653

Trädgårdsväxter

73 809

211 863

41 251

285 673

281 816

243 233

Jordbruks- och trädgårdsväxter

95 193

184 720

30 450

279 912

275 551

237 939

Mjölkkor

138 218

119 020

18 183

257 238

254 716

216 174

Köttdjur

36 578

238 774

38 926

275 352

271 509

232 009

Nötkreatur, blandat

112 448

131 090

29 614

243 538

241 155

201 105

Andra husdjur

47 155

267 501

41 595

314 656

309 598

271 707

Blandad husdjursskötsel

49 780

221 975

37 328

271 755

267 514

227 826

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

67 813

217 768

36 179

285 581

281 360

241 641

- mest husdjur

58 574

215 254

38 870

273 828

269 794

230 407

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

30-39 år

59 478

220 471

2 501

279 948

275 205

244 561

40-49 år

70 796

253 322

5 708

324 118

319 106

282 451

50-64 år

62 615

258 086

29 976

320 701

315 518

277 626

65- år

13 856

174 128

145 852

187 984

187 104

137 301