Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2001

JO 42 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

7. Taxerade förvärvsinkomster för brukare och maka/make år 2001 med uppdelning på kvinnor och män

Kronor per hushåll

7. Assessed incomes from business and employment for farmers and spouses in year 2001 distributed on women and men

SEK per household

Redovisningsgrupp

Inkomst per person för brukare och maka/make

 

Näringsverksamhet

 

Tjänst

 

Sammanräknad förvärvsinkomst

 

Kvinnor

Män

 

Kvinnor

Män

 

Kvinnor

Män

Hela riket

15 099

45 370

 

130 305

127 257

 

145 404

172 627

Riksområden

 

 

 

 

 

 

 

 

RO 1

17 847

56 058

 

128 382

115 611

 

146 230

171 669

RO 2

11 934

38 167

 

129 696

132 595

 

141 631

170 762

RO 3

15 717

34 550

 

137 013

145 427

 

152 731

179 977

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

4 297

11 607

 

146 000

186 743

 

150 297

198 350

5,1- 10,0

4 320

14 425

 

142 777

176 231

 

147 096

190 656

10,1- 20,0

6 673

21 835

 

134 623

151 235

 

141 296

173 070

20,1- 30,0

12 009

40 143

 

128 818

118 087

 

140 827

158 230

30,1- 50,0

22 570

66 811

 

117 302

84 003

 

139 872

150 815

50,1-100,0

36 206

103 013

 

110 946

52 263

 

147 153

155 276

100,1-200,0

40 648

126 716

 

115 926

39 668

 

156 573

166 384

200,1-

48 483

143 356

 

105 721

35 180

 

154 203

178 536

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

10 714

45 702

 

141 769

137 169

 

152 483

182 872

Trädgårdsväxter

24 187

56 280

 

115 891

106 617

 

140 077

162 897

Jordbruks- och trädgårdsväxter

21 472

81 292

 

119 069

79 421

 

140 541

160 712

Mjölkkor

46 404

106 797

 

85 406

30 890

 

131 811

137 687

Köttdjur

8 360

30 994

 

128 777

130 308

 

137 138

161 302

Nötkreatur, blandat

37 520

87 209

 

92 708

42 369

 

130 228

129 577

Andra husdjur

13 335

38 216

 

138 053

145 876

 

151 388

184 092

Blandad husdjursskötsel

15 181

39 254

 

119 678

113 390

 

134 858

152 644

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

15 780

56 875

 

129 722

103 430

 

145 502

160 305

- mest husdjur

14 613

48 899

 

127 146

103 701

 

141 760

152 600

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

 

 

30-39 år

13 235

53 175

 

131 952

137 119

 

145 187

190 294

40-49 år

17 507

60 029

 

143 501

132 823

 

161 008

192 852

50-64 år

18 042

50 011

 

138 732

126 071

 

156 774

176 082

65- år

6 359

10 016

 

90 379

115 831

 

96 738

125 847