Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2002

JO 42 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Hushållsinkomst efter transfereringar 1999-2002 med uppdelning på inkomstkomponenter. Kronor per hushåll

1. Household incomes after transfers 1999-2002. SEK per household

Rad

 

 

 

År

 

 

Förändring

 

 

 

2002

2001

2000

1999

 

2001 - 2002

00-01

99-00

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronor

%

%

%

Inkomst av tjänst

1

 

246 100

235 200

226 400

215 300

 

10 900

5

4

5

Allmänna avdrag

2

 

4 300

4 300

4 200

3 600

 

100

2

1

17

Näringsverksamhet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Överskott

3

 

63 900

61 600

56 300

50 800

 

2 300

4

9

11

Underskott

4

 

11 500

10 500

10 400

10 300

 

1 000

10

0

2

Nettoinkomst (3-4)

5

 

52 400

51 200

45 900

40 600

 

1 200

2

12

13

Nettoförändring av expansionsmedel

6

 

20

1 200

1 700

600

 

-1 200

-99

-30

184

Överskott av kapital

7

 

33 000

35 100

39 300

39 500

 

-2 100

-6

-11

-1

Underskott av kapital

8

 

13 300

12 200

10 300

9 100

 

1 100

9

19

13

Nettoinkomst av

kapital (7-8)

9

 

19 700

22 900

29 000

30 400

 

-3 200

-14

-21

-5

Därav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

räntefördelning netto

10

 

19 700

19 700

18 600

16 300

 

20

0

6

14

Hushållsinkomst före trans-

fereringar (1-2+5+6+9)

11

 

313 900

306 200

298 800

283 300

 

7 700

3

2

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skattefria positiva

transfereringar

12

 

11 900

11 400

10 700

9 500

 

500

4

6

13

Negativa transfereringar

13

 

100 300

101 600

104 000

102 400

 

-1 200

-1

-2

2

Därav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

allmän pensionsavgift

14

 

17 500

16 800

16 200

15 000

 

600

4

4

8

skatt på förvärvsinkomster

15

 

85 400

80 400

75 400

71 300

 

5 000

6

7

6

skatt på kapitalinkomster

16

 

9 900

10 500

11 800

11 800

 

-600

-6

-11

-1

övriga skatter

17

 

5 600

6 000

7 900

7 700

 

-400

-6

-24

3

Skattereduktioner

18

 

19 100

13 100

8 200

4 200

 

6 000

45

59

98

övriga negativa

transfereringar

19

 

1 000

900

900

800

 

100

8

7

6

Hushållsinkomst efter transfereringar (11+12-13)

20

 

225 400

216 000

205 500

190 400

 

9 400

4

5

8