Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2002

JO 42 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Hushållsinkomst med redovisning av transfereringar år 2002. Kronor per hushåll

3. Household income after transfers in year 2002. SEK per household

Redovisningsgrupp

Hushållsinkomst före transfe­reringar

Transfereringar

 

Hushålls­inkomst efter transfereringar

 

Skattefria positiva trans­fereringar

Skatter och allmän pen­sionsavgift

Övriga nega­tiva trans­fereringar

Hela riket

313 878

11 888

99 302

1 017

 

225 447

Riksområden

 

 

 

 

 

 

RO 1

315 578

11 973

100 479

1 075

 

225 997

RO 2

311 923

11 729

97 721

915

 

225 015

RO 3

314 285

12 072

100 184

1 123

 

225 049

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

312 275

10 082

100 052

1 143

 

221 162

5,1- 10,0

306 546

10 386

98 136

1 075

 

217 720

10,1- 20,0

299 969

10 347

94 540

959

 

214 817

20,1- 30,0

302 824

11 411

94 260

914

 

219 061

30,1- 50,0

308 250

12 739

95 755

860

 

224 373

50,1-100,0

333 342

15 137

104 006

959

 

243 514

100,1-200,0

367 598

16 862

118 095

1 331

 

265 035

200,1-

381 174

19 198

137 719

1 436

 

261 218

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

328 430

11 171

105 571

1 118

 

232 912

Trädgårdsväxter

298 132

12 014

95 264

1 085

 

213 797

Jordbruks- och trädgårdsväxter

311 563

14 014

97 065

982

 

227 531

Mjölkkor

300 749

14 541

92 378

739

 

222 173

Köttdjur

309 226

11 936

94 703

862

 

225 597

Nötkreatur, blandat

286 593

11 623

86 032

613

 

211 571

Andra husdjur

327 709

14 405

105 863

1 248

 

235 003

Blandad husdjursskötsel

291 275

13 720

89 950

1 127

 

213 918

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

317 254

13 341

99 432

985

 

230 178

- mest husdjur

300 916

12 931

94 407

964

 

218 476

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

30-39 år

286 367

19 535

92 619

1 990

 

211 294

40-49 år

341 999

23 434

111 235

1 962

 

252 236

50-64 år

348 293

7 894

112 825

591

 

242 771

65- år

229 134

1 113

61 904

55

 

168 287