Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2002

JO 42 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Hushållsinkomst före transfereringar år 2002. Kronor per hushåll

4. Household income before transfers in year 2002. SEK per household

Redovisningsgrupp

Inkomst av tjänst

Nettoföränd­ring av expansions­medel

Nettoinkomst av närings­verksamhet

Allmänna avdrag

Nettoin­komst av kapital

Totalt

Hela riket

246 069

18

52 413

4 346

19 723

313 878

Riksområden

 

 

 

 

 

 

RO 1

234 572

-396

63 915

4 553

22 040

315 578

RO 2

251 240

486

44 460

4 210

19 946

311 923

RO 3

264 609

-60

41 222

4 129

12 643

314 285

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

305 731

245

8 972

4 582

1 908

312 275

5,1- 10,0

294 735

335

9 129

4 804

7 151

306 546

10,1- 20,0

268 879

-139

21 285

4 384

14 327

299 969

20,1- 30,0

238 156

159

45 974

4 086

22 621

302 824

30,1- 50,0

200 725

-778

80 624

3 878

31 557

308 250

50,1-100,0

170 936

-177

127 919

3 975

38 639

333 342

100,1-200,0

163 259

519

164 125

4 444

44 139

367 598

200,1-

161 483

3 128

170 735

4 666

50 494

381 174

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

262 213

-347

49 811

5 052

21 805

328 430

Trädgårdsväxter

214 022

-3 034

67 860

3 806

23 091

298 132

Jordbruks- och trädgårdsväxter

197 050

-631

92 119

4 360

27 386

311 563

Mjölkkor

127 127

-757

139 749

2 755

37 384

300 749

Köttdjur

247 725

1 159

39 312

3 737

24 766

309 226

Nötkreatur, blandat

137 845

-423

113 196

2 701

38 676

286 593

Andra husdjur

283 742

-555

39 520

5 129

10 131

327 709

Blandad husdjursskötsel

231 188

-1 608

46 972

4 193

18 915

291 275

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

226 713

199

66 071

4 184

28 456

317 254

- mest husdjur

224 427

184

56 458

4 053

23 900

300 916

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

30-39 år

230 390

1 166

57 918

5 279

2 172

286 367

40-49 år

264 207

454

68 613

5 022

13 748

341 999

50-64 år

269 708

-432

61 669

5 184

22 531

348 293

65- år

185 354

-535

9 991

922

35 246

229 134