Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2002

JO 42 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Antal brukare och maka/make, hushållsmedlemmar och hushåll år 2002

5. Number of farmers and spouses, household members and households in year 2002

Redovisningsgrupp

Totalt antal

 

Medlemmar per hushåll

 

Brukare och maka/make

 

Hushålls­medlem­mar

Hushåll

 

Kvinnor

Män

 

Hela riket

50 421

66 505

 

177 885

69 924

 

2,54

Riksområden

 

 

 

 

 

 

 

RO 1

21 934

29 076

 

77 688

30 392

 

2,56

RO 2

20 696

27 218

 

72 892

28 688

 

2,54

RO 3

7 791

10 211

 

27 305

10 844

 

2,52

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

8 388

10 536

 

26 910

11 515

 

2,34

5,1- 10,0

8 905

11 565

 

29 732

12 498

 

2,38

10,1- 20,0

9 726

13 214

 

33 533

13 925

 

2,41

20,1- 30,0

5 483

7 619

 

19 705

7 879

 

2,50

30,1- 50,0

6 924

9 341

 

25 479

9 604

 

2,65

50,1-100,0

7 415

9 765

 

28 636

9 951

 

2,88

100,1-200,0

2 912

3 663

 

11 285

3 724

 

3,03

200,1-

611

738

 

2 421

758

 

3,19

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

12 171

16 626

 

43 047

17 270

 

2,49

Trädgårdsväxter

474

610

 

1 601

628

 

2,55

Jordbruks- och trädgårdsväxter

496

631

 

1 762

661

 

2,67

Mjölkkor

7 057

9 473

 

27 460

9 770

 

2,81

Köttdjur

7 764

10 607

 

28 215

10 975

 

2,57

Nötkreatur, blandat

997

1 390

 

3 684

1 439

 

2,56

Andra husdjur

2 464

2 919

 

8 473

3 091

 

2,74

Blandad husdjursskötsel

1 653

2 024

 

5 786

2 131

 

2,72

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

1 728

2 256

 

6 284

2 330

 

2,70

- mest husdjur

2 887

3 706

 

10 216

3 864

 

2,64

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

 

30-39 år

6 252

8 726

 

28 272

9 178

 

3,08

40-49 år

12 581

16 224

 

56 991

16 984

 

3,36

50-64 år

21 643

27 395

 

66 310

28 585

 

2,32

65- år

9 364

12 767

 

22 754

13 647

 

1,67


5. Forts

Redovisningsgrupp

Totalt antal

 

Medlemmar per hushåll

 

Brukare och maka/make

 

Hushålls­medlem­mar

Hushåll

 

Kvinnor

Män

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1 090

1 443

 

3 768

1 541

 

2,45

Uppsala

1 802

2 356

 

6 354

2 465

 

2,58

Södermanlands

1 389

1 807

 

4 900

1 908

 

2,57

Östergötlands

2 424

3 178

 

8 601

3 309

 

2,60

Jönköpings

2 948

3 791

 

10 776

3 940

 

2,74

Kronobergs

1 862

2 511

 

6 594

2 624

 

2,51

Kalmar

2 450

3 210

 

8 574

3 367

 

2,55

Gotlands

1 119

1 511

 

4 169

1 591

 

2,62

Blekinge

948

1 319

 

3 402

1 365

 

2,49

Skåne

6 168

8 126

 

21 732

8 515

 

2,55

Hallands

2 458

3 300

 

8 809

3 440

 

2,56

Västra Götalands

10 455

13 957

 

37 014

14 639

 

2,53

Värmlands

2 740

3 571

 

9 423

3 846

 

2,45

Örebro

1 775

2 297

 

6 155

2 425

 

2,54

Västmanlands

1 526

1 999

 

5 310

2 090

 

2,54

Dalarnas

1 611

2 077

 

5 530

2 202

 

2,51

Gävleborgs

1 931

2 516

 

6 634

2 658

 

2,50

Västernorrlands

1 687

2 140

 

5 787

2 290

 

2,53

Jämtlands

1 246

1 658

 

4 534

1 774

 

2,56

Västerbottens

1 800

2 357

 

6 378

2 482

 

2,57

Norrbottens

992

1 381

 

3 441

1 453

 

2,37

Hela riket

50 421

66 505

 

177 885

69 924

 

2,54