Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2002

JO 42 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Taxerade förvärvsinkomster m.m. år 2002. Kronor per hushåll

6. Assessed incomes from business and employment etc. in year 2002. SEK per household

Redovisningsgrupp

Närings­verksamhet

Tjänst

Därav pension m.m.

Samman­räknad förvärvs­inkomst

Taxerad förvärvs­inkomst

Beskatt­ningsbar förvärvs­inkomst

Hela riket

57 604

246 069

45 515

303 673

299 327

262 382

Riksområden

 

 

 

 

 

 

RO 1

69 307

234 572

42 505

303 879

299 326

262 727

RO 2

48 919

251 240

46 620

300 159

295 950

258 284

RO 3

47 784

264 609

51 029

312 392

308 264

272 257

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

15 481

305 731

67 878

321 213

316 631

279 988

5,1- 10,0

17 325

294 735

58 664

312 060

307 256

270 150

10,1- 20,0

27 094

268 879

50 740

295 972

291 588

254 241

20,1- 30,0

48 995

238 156

41 343

287 151

283 065

245 975

30,1- 50,0

83 587

200 725

31 339

284 312

280 433

243 775

50,1-100,0

130 304

170 936

24 227

301 239

297 264

260 463

100,1-200,0

167 659

163 259

19 914

330 917

326 474

289 691

200,1-

190 922

161 483

19 808

352 406

347 739

311 379

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

54 958

262 213

44 036

317 171

312 120

275 789

Trädgårdsväxter

73 441

214 022

45 537

287 463

283 656

247 531

Jordbruks- och trädgårdsväxter

93 389

197 050

33 924

290 439

286 079

249 609

Mjölkkor

143 746

127 127

20 708

270 873

268 118

230 825

Köttdjur

41 802

247 725

43 076

289 527

285 790

247 856

Nötkreatur, blandat

115 166

137 845

32 112

253 011

250 310

211 693

Andra husdjur

46 322

283 742

48 103

330 064

324 935

288 751

Blandad husdjursskötsel

51 328

231 188

43 035

282 516

278 323

239 853

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

70 996

226 713

40 399

297 709

293 524

255 262

- mest husdjur

62 518

224 427

40 810

286 945

282 892

245 224

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

30-39 år

62 986

230 390

3 139

293 377

288 097

260 223

40-49 år

74 491

264 207

6 447

338 698

333 676

299 850

50-64 år

66 905

269 708

31 797

336 613

331 430

296 232

65- år

14 073

185 354

154 341

199 427

198 505

147 435