Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2002

JO 42 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

7. Taxerade förvärvsinkomster för brukare och maka/make år 2002 med uppdelning på kvinnor och män. Kronor per hushåll

7. Assessed incomes from business and employment for farmers and spouses in year 2002 distributed on women and men. SEK per household

Redovisningsgrupp

Inkomst per person för brukare och maka/make

 

Näringsverksamhet

 

Tjänst

 

Sammanräknad förvärvsinkomst

 

Kvinnor

Män

 

Kvinnor

Män

 

Kvinnor

Män

Hela riket

15 882

47 789

 

136 717

133 029

 

152 599

180 817

Riksområden

 

 

 

 

 

 

 

 

RO 1

18 304

57 785

 

134 970

121 936

 

153 273

179 721

RO 2

12 899

41 014

 

136 282

138 543

 

149 181

179 557

RO 3

16 990

37 383

 

142 789

149 913

 

159 780

187 296

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

4 602

13 027

 

153 094

194 792

 

157 696

207 818

5,1- 10,0

4 694

14 827

 

149 133

184 922

 

153 827

199 749

10,1- 20,0

7 135

22 797

 

141 949

159 020

 

149 084

181 817

20,1- 30,0

12 374

41 261

 

135 562

125 990

 

147 936

167 251

30,1- 50,0

22 569

68 200

 

123 718

89 998

 

146 288

158 198

50,1-100,0

36 135

104 111

 

117 328

57 555

 

153 463

161 666

100,1-200,0

43 778

133 292

 

120 629

41 308

 

164 407

174 600

200,1-

51 019

150 214

 

115 638

37 970

 

166 657

188 185

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

11 199

48 242

 

148 264

143 041

 

159 464

191 283

Trädgårdsväxter

26 017

55 255

 

120 411

109 912

 

146 428

165 167

Jordbruks- och trädgårdsväxter

23 108

78 456

 

124 713

84 983

 

147 821

163 440

Mjölkkor

47 891

111 165

 

92 213

33 572

 

140 104

144 736

Köttdjur

10 065

35 288

 

135 170

134 265

 

145 235

169 553

Nötkreatur, blandat

39 050

89 474

 

97 403

45 156

 

136 454

134 630

Andra husdjur

13 258

37 292

 

145 913

154 133

 

159 172

191 425

Blandad husdjursskötsel

16 153

40 107

 

126 316

118 689

 

142 469

158 796

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

17 100

58 957

 

135 263

105 806

 

152 362

164 763

- mest husdjur

15 059

52 365

 

132 482

108 710

 

147 541

161 075

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

 

 

30-39 år

13 386

56 658

 

136 610

143 409

 

149 997

200 067

40-49 år

18 496

63 221

 

150 114

138 506

 

168 610

201 727

50-64 år

19 353

53 521

 

146 707

131 761

 

166 060

185 282

65- år

6 364

10 091

 

96 435

122 507

 

102 799

132 598