Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2003

JO 42 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Hushållsinkomst efter transfereringar 2000 - 2003 med uppdelning på inkomstkomponenter. Kronor per hushåll

1. Household incomes after transfers 2000 - 2003. SEK per household

Rad

 

 

 

År

 

 

Förändring (%)

 

 

 

2003

2002

2001

2000

 

02-

03

01-02

00-01

99-00

Inkomst av tjänst

1

 

258 100

246 100

235 200

226 400

 

5

5

4

5

Allmänna avdrag

2

 

4 400

4 300

4 300

4 200

 

2

2

1

17

Näringsverksamhet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Överskott

3

 

64 100

63 900

61 600

56 300

 

0

4

9

11

Underskott

4

 

14 600

11 500

10 500

10 400

 

26

10

0

2

Nettoinkomst (3-4)

5

 

49 600

52 400

51 200

45 900

 

-5

2

12

13

Nettoförändring av expansionsmedel

6

 

-600

20

1 200

1 700

 

..

-99

-30

184

Överskott av kapital

7

 

31 200

33 000

35 100

39 300

 

-6

-6

-11

-1

Underskott av kapital

8

 

12 800

13 300

12 200

10 300

 

-4

9

19

13

Nettoinkomst av

kapital (7-8)

9

 

18 200

19 700

22 900

29 000

 

-8

-14

-21

-5

Därav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

räntefördelning netto

10

 

18 000

19 700

19 700

18 600

 

-9

0

6

14

Hushållsinkomst före trans-

fereringar (1-2+5+6+9)

11

 

320 800

313 900

306 200

298 800

 

2

3

2

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skattefria positiva

transfereringar

12

 

11 900

11 900

11 400

10 700

 

0

4

6

13

Negativa transfereringar

13

 

105 900

100 300

101 600

104 000

 

6

-1

-2

2

Därav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

allmän pensionsavgift

14

 

18 000

17 500

16 800

16 200

 

3

4

4

8

skatt på förvärvsinkomster

15

 

89 700

85 400

80 400

75 400

 

5

6

7

6

skatt på kapitalinkomster

16

 

9 300

9 900

10 500

11 800

 

-6

-6

-11

-1

övriga skatter

17

 

5 800

5 600

6 000

7 900

 

3

-6

-24

3

Skattereduktioner

18

 

18 000

19 100

13 100

8 200

 

-5

45

59

98

övriga negativa

transfereringar

19

 

1 100

1 000

900

900

 

11

8

7

6

Hushållsinkomst efter transfereringar (11+12-13)

20

 

226 800

225 400

216 000

205 500

 

1

4

5

8