Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2003

JO 42 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Hushållsinkomst med redovisning av transfereringar 2003. Kronor per hushåll

3. Household income after transfers in 2003. SEK per household

Redovisningsgrupp

Hushållsinkomst före transfe­reringar

Transfereringar

 

Hushålls­inkomst efter transfereringar

 

Skattefria positiva trans­fereringar

Skatter och allmän pen­sionsavgift

Övriga nega­tiva trans­fereringar

Hela riket

320 837

11 885

104 750

1 126

 

226 846

Riksområden

 

 

 

 

 

 

RO 1

322 553

11 819

105 988

1 167

 

227 217

RO 2

319 189

11 882

103 385

1 049

 

226 637

RO 3

320 285

12 090

104 846

1 221

 

226 308

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

327 479

10 717

108 281

1 379

 

228 537

5,1- 10,0

318 930

10 636

105 827

1 249

 

222 490

10,1- 20,0

307 873

10 506

101 296

1 033

 

216 050

20,1- 30,0

303 611

11 110

98 663

956

 

215 102

30,1- 50,0

311 080

12 152

98 939

968

 

223 325

50,1-100,0

333 637

14 467

106 483

1 046

 

240 575

100,1-200,0

362 851

16 086

119 371

1 293

 

258 273

200,1-

399 447

18 391

137 525

1 445

 

278 869

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

337 526

10 623

111 614

1 130

 

235 405

Trädgårdsväxter

328 687

12 512

106 332

1 244

 

233 623

Jordbruks- och trädgårdsväxter

334 115

14 296

110 436

1 197

 

236 777

Mjölkkor

305 308

14 395

94 784

772

 

224 147

Köttdjur

312 176

12 315

99 465

944

 

224 082

Nötkreatur, blandat

309 084

11 493

95 539

839

 

224 199

Andra husdjur

321 239

14 732

109 079

1 780

 

225 112

Blandad husdjursskötsel

293 879

14 284

96 101

1 228

 

210 834

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

303 933

13 250

99 463

1 005

 

216 716

- mest husdjur

301 817

12 688

98 116

1 051

 

215 338

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

30-39 år

288 274

20 236

94 563

2 250

 

211 697

40-49 år

343 622

22 619

113 573

2 115

 

250 553

50-64 år

352 768

7 937

116 084

664

 

243 958

65- år

248 754

1 287

77 338

72

 

172 631