Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2003

JO 42 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Hushållsinkomst före transfereringar 2003. Kronor per hushåll

4. Household income before transfers in 2003. SEK per household

Redovisningsgrupp

Inkomst av tjänst

Nettoföränd­ring av expansions­medel

Nettoinkomst av närings­verksamhet

Allmänna avdrag

Nettoin­komst av kapital

Totalt

Hela riket

258 107

-598

49 550

4 429

18 206

320 837

Riksområden

 

 

 

 

 

 

RO 1

245 874

-592

60 644

4 664

21 291

322 553

RO 2

265 072

-198

41 427

4 252

17 140

319 189

RO 3

275 526

-1 745

38 846

4 212

11 871

320 285

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

324 820

64

5 896

4 879

1 577

327 479

5,1- 10,0

312 148

134

6 669

4 845

4 824

318 930

10,1- 20,0

284 739

0

15 685

4 382

11 831

307 873

20,1- 30,0

251 903

-1 245

38 121

4 135

18 967

303 611

30,1- 50,0

213 947

-1 691

73 552

3 909

29 181

311 080

50,1-100,0

183 105

-1 715

121 461

4 096

34 883

333 637

100,1-200,0

169 995

-715

155 201

4 692

43 062

362 851

200,1-

167 191

4 364

178 091

4 818

54 619

399 447

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

273 561

-3

45 397

4 924

23 496

337 526

Trädgårdsväxter

228 669

-4

85 948

4 080

18 154

328 687

Jordbruks- och trädgårdsväxter

199 147

5 007

97 645

3 797

36 114

334 115

Mjölkkor

129 083

-2 686

147 725

3 014

34 201

305 308

Köttdjur

259 099

-342

36 669

3 854

20 604

312 176

Nötkreatur, blandat

133 630

-1 384

134 511

2 554

44 882

309 084

Andra husdjur

299 491

-1 404

24 927

5 367

3 591

321 239

Blandad husdjursskötsel

250 945

-440

35 376

4 890

12 888

293 879

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

230 217

67

56 140

4 860

22 368

303 933

- mest husdjur

229 816

-2 157

58 524

4 309

19 944

301 817

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

30-39 år

237 596

1 030

54 165

5 459

943

288 274

40-49 år

271 290

-707

66 216

5 134

11 956

343 622

50-64 år

278 812

-1 112

58 976

5 201

21 294

352 768

65- år

211 191

-553

5 888

947

33 175

248 754