Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2003

JO 42 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Antal brukare och maka/make, hushållsmedlemmar och hushåll 2003

5. Number of farmers and spouses, household members and households 2003

Redovisningsgrupp

Totalt antal

 

Medlemmar per hushåll

 

Brukare och maka/make

 

Hushålls­medlem­mar

Hushåll

 

Kvinnor

Män

 

Hela riket

47 668

62 748

 

167 973

65 996

 

2,55

Riksområden

 

 

 

 

 

 

 

RO 1

21 073

27 927

 

74 340

29 192

 

2,55

RO 2

19 687

25 766

 

69 300

27 162

 

2,55

RO 3

6 908

9 055

 

24 333

9 642

 

2,52

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

7 065

8 732

 

22 797

9 579

 

2,38

5,1- 10,0

8 248

10 643

 

27 546

11 499

 

2,40

10,1- 20,0

9 352

12 576

 

32 009

13 280

 

2,41

20,1- 30,0

5 334

7 388

 

18 996

7 661

 

2,48

30,1- 50,0

6 633

9 008

 

24 205

9 285

 

2,61

50,1-100,0

7 315

9 687

 

28 009

9 886

 

2,83

100,1-200,0

3 035

3 892

 

11 789

3 951

 

2,98

200,1-

632

759

 

2 449

782

 

3,13

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

12 446

16 989

 

43 288

17 652

 

2,45

Trädgårdsväxter

379

465

 

1 260

477

 

2,64

Jordbruks- och trädgårdsväxter

379

477

 

1 372

497

 

2,76

Mjölkkor

6 226

8 385

 

24 349

8 627

 

2,82

Köttdjur

7 776

10 492

 

28 261

10 879

 

2,60

Nötkreatur, blandat

527

726

 

1 947

751

 

2,59

Andra husdjur

2 725

3 154

 

9 413

3 372

 

2,79

Blandad husdjursskötsel

1 752

2 119

 

6 200

2 243

 

2,76

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

1 636

2 165

 

5 964

2 262

 

2,64

- mest husdjur

2 731

3 608

 

9 847

3 747

 

2,63

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

 

30-39 år

7 518

7 923

 

25 856

8 499

 

3,04

40-49 år

13 141

15 150

 

54 150

16 154

 

3,35

50-64 år

19 404

25 997

 

63 633

27 342

 

2,33

65- år

6 559

12 445

 

21 132

12 611

 

1,68


5. Forts

Redovisningsgrupp

Totalt antal

 

Medlemmar per hushåll

 

Brukare och maka/make

 

Hushålls­medlem­mar

Hushåll

 

Kvinnor

Män

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1 054

1 377

 

3 606

1 468

 

2,46

Uppsala

1 750

2 282

 

6 136

2 393

 

2,56

Södermanlands

1 363

1 743

 

4 736

1 844

 

2,57

Östergötlands

2 344

3 091

 

8 273

3 216

 

2,57

Jönköpings

2 848

3 624

 

10 380

3 774

 

2,75

Kronobergs

1 775

2 366

 

6 287

2 475

 

2,54

Kalmar

2 353

3 094

 

8 266

3 249

 

2,54

Gotlands

1 071

1 442

 

3 987

1 515

 

2,63

Blekinge

898

1 238

 

3 228

1 281

 

2,52

Skåne

5 889

7 713

 

20 668

8 072

 

2,56

Hallands

2 276

3 055

 

8 173

3 177

 

2,57

Västra Götalands

10 012

13 336

 

35 376

14 009

 

2,53

Värmlands

2 524

3 322

 

8 728

3 563

 

2,45

Örebro

1 690

2 207

 

5 815

2 328

 

2,50

Västmanlands

1 467

1 941

 

5 117

2 023

 

2,53

Dalarnas

1 522

1 942

 

5 216

2 062

 

2,53

Gävleborgs

1 802

2 350

 

6 220

2 490

 

2,50

Västernorrlands

1 469

1 870

 

5 020

2 003

 

2,51

Jämtlands

1 095

1 441

 

4 018

1 548

 

2,60

Västerbottens

1 593

2 092

 

5 642

2 208

 

2,56

Norrbottens

873

1 222

 

3 081

1 298

 

2,37

Hela riket

47 668

62 748

 

167 973

65 996

 

2,55