Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2003

JO 42 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Taxerade förvärvsinkomster m.m. 2003. Kronor per hushåll

6. Assessed incomes from business and employment etc. in 2003. SEK per household

Redovisningsgrupp

Närings­verksamhet

Tjänst

Därav pension m.m.

Samman­räknad förvärvs­inkomst

Taxerad förvärvs­inkomst

Beskatt­ningsbar förvärvs­inkomst

Hela riket

58 577

258 107

43 555

316 684

312 256

273 566

Riksområden

 

 

 

 

 

 

RO 1

69 627

245 874

42 216

315 501

310 837

272 220

RO 2

49 707

265 072

44 968

314 778

310 526

271 662

RO 3

50 110

275 526

43 625

325 635

321 423

283 008

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

15 973

324 820

62 390

340 793

335 914

299 170

5,1- 10,0

18 018

312 148

56 474

330 166

325 320

288 593

10,1- 20,0

26 875

284 739

50 768

311 613

307 231

270 158

20,1- 30,0

47 218

251 903

41 784

299 121

294 986

256 557

30,1- 50,0

79 252

213 947

32 032

293 200

289 291

249 060

50,1-100,0

126 861

183 105

24 250

309 966

305 869

263 797

100,1-200,0

164 126

169 995

19 318

334 122

329 430

287 031

200,1-

188 360

167 191

20 590

355 551

350 733

308 847

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

54 611

273 561

46 919

328 172

323 248

285 421

Trädgårdsväxter

87 143

228 669

44 464

315 812

311 732

271 129

Jordbruks- och trädgårdsväxter

109 834

199 147

33 211

308 981

305 184

264 579

Mjölkkor

151 718

129 083

18 209

280 801

277 787

235 226

Köttdjur

44 207

259 099

39 492

303 306

299 452

260 247

Nötkreatur, blandat

135 793

133 630

24 093

269 423

266 869

225 141

Andra husdjur

43 022

299 491

42 213

342 513

337 146

297 588

Blandad husdjursskötsel

47 644

250 945

38 667

298 589

293 700

253 898

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

68 279

230 217

35 725

298 496

293 636

254 247

- mest husdjur

66 790

229 816

38 315

296 606

292 297

252 851

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

30-39 år

62 654

237 596

1 561

300 251

294 791

260 792

40-49 år

76 016

271 290

3 519

347 306

342 172

301 667

50-64 år

68 068

278 812

21 473

346 881

341 679

300 992

65- år

13 909

211 191

173 827

225 100

224 153

188 781