Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2003

JO 42 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

7. Taxerade förvärvsinkomster för brukare och maka/make 2003 med uppdelning på kvinnor och män. Kronor per hushåll

7. Assessed incomes from business and employment for farmers and spouses in 2003 distributed on women and men. SEK per household

Redovisningsgrupp

Inkomst per person för brukare och maka/make

 

Näringsverksamhet

 

Tjänst

 

Sammanräknad förvärvsinkomst

 

Kvinnor

Män

 

Kvinnor

Män

 

Kvinnor

Män

Hela riket

15 843

48 802

 

145 294

138 415

 

161 137

187 217

Riksområden

 

 

 

 

 

 

 

 

RO 1

18 322

58 133

 

143 505

127 190

 

161 827

185 323

RO 2

12 583

41 931

 

145 282

144 964

 

157 864

186 895

RO 3

17 574

39 579

 

150 786

154 396

 

168 360

193 975

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

4 860

13 206

 

163 808

205 573

 

168 667

218 778

5,1- 10,0

5 002

15 284

 

158 948

195 030

 

163 950

210 314

10,1- 20,0

6 443

23 199

 

151 444

167 917

 

157 887

191 116

20,1- 30,0

11 715

39 857

 

143 814

134 530

 

155 529

174 388

30,1- 50,0

21 338

65 056

 

132 772

96 772

 

154 110

161 828

50,1-100,0

34 837

101 846

 

125 706

64 114

 

160 544

165 960

100,1-200,0

42 302

131 537

 

127 873

44 230

 

170 175

175 767

200,1-

50 668

148 050

 

121 187

41 614

 

171 855

189 664

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

10 884

48 038

 

156 784

148 853

 

167 668

196 891

Trädgårdsväxter

26 220

67 116

 

127 758

108 153

 

153 978

175 270

Jordbruks- och trädgårdsväxter

32 289

88 503

 

128 243

79 885

 

160 532

168 388

Mjölkkor

50 184

117 318

 

96 837

31 218

 

147 022

148 535

Köttdjur

10 511

37 368

 

142 813

138 501

 

153 323

175 869

Nötkreatur, blandat

43 113

107 488

 

97 971

33 831

 

141 085

141 320

Andra husdjur

12 563

34 632

 

153 330

163 743

 

165 893

198 375

Blandad husdjursskötsel

15 179

37 165

 

135 219

128 472

 

150 398

165 636

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

15 901

58 395

 

143 807

109 026

 

159 708

167 421

- mest husdjur

15 655

56 394

 

139 951

109 001

 

155 605

165 395

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

 

 

30-39 år

13 596

57 188

 

142 529

146 964

 

156 124

204 152

40-49 år

19 587

65 365

 

159 999

140 473

 

179 586

205 838

50-64 år

18 637

55 496

 

150 119

135 367

 

168 756

190 863

65- år

3 794

9 678

 

107 645

137 945

 

111 439

147 624