Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2004

JO 42 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Hushållsinkomst med redovisning av transfereringar 2004. Kronor per hushåll

3. Household income after transfers in 2004. SEK per household

Redovisningsgrupp

Hushållsinkomst före transfe­reringar

Transfereringar

 

Hushålls­inkomst efter transfereringar

 

Skattefria positiva trans­fereringar

Skatter och allmän pen­sionsavgift

Övriga nega­tiva trans­fereringar

Hela riket

337 374

11 615

109 714

1 234

 

238 041

Riksområden

 

 

 

 

 

 

RO 1

339 503

11 746

110 888

1 268

 

239 093

RO 2

336 955

11 436

108 962

1 154

 

238 275

RO 3

332 138

11 724

108 293

1 358

 

234 211

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

346 546

10 611

114 466

1 473

 

241 218

5,1- 10,0

333 187

10 624

110 563

1 394

 

231 854

10,1- 20,0

321 612

10 263

105 396

1 089

 

225 390

20,1- 30,0

321 437

10 620

103 524

1 055

 

227 477

30,1- 50,0

324 273

11 568

103 156

1 015

 

231 669

50,1-100,0

351 414

14 111

111 566

1 218

 

252 742

100,1-200,0

383 292

15 959

123 762

1 403

 

274 086

200,1-

434 760

17 571

147 329

1 764

 

303 239

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

352 667

10 511

115 359

1 238

 

246 581

Trädgårdsväxter

320 523

11 823

108 201

1 410

 

222 735

Jordbruks- och trädgårdsväxter

345 082

13 284

114 432

1 148

 

242 786

Mjölkkor

324 954

13 794

100 307

894

 

237 546

Köttdjur

322 249

12 040

103 571

1 026

 

229 691

Nötkreatur, blandat

318 896

12 433

99 956

970

 

230 404

Andra husdjur

348 031

14 029

114 738

1 844

 

245 479

Blandad husdjursskötsel

307 471

13 820

101 818

1 466

 

218 007

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

333 644

12 520

107 770

1 170

 

237 224

- mest husdjur

320 342

12 726

103 063

1 074

 

228 932

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

30-39 år

303 362

20 323

99 385

2 550

 

221 750

40-49 år

359 757

22 250

117 900

2 269

 

261 838

50-64 år

371 878

7 943

122 274

787

 

256 760

65- år

264 441

1 467

81 726

61

 

184 121