Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2004

JO 42 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Hushållsinkomst före transfereringar 2004. Kronor per hushåll

4. Household income before transfers in 2004. SEK per household

Redovisningsgrupp

Inkomst av tjänst

Nettoföränd­ring av expansionsmedel

Nettoinkomst av närings­verksamhet

Allmänna avdrag

Nettoin­komst av kapital

Totalt

Hela riket

265 914

311

52 561

4 469

23 058

337 374

Riksområden

 

 

 

 

 

 

RO 1

253 488

198

64 540

4 720

25 997

339 503

RO 2

273 397

911

44 166

4 304

22 785

336 955

RO 3

282 305

-1 036

40 076

4 176

14 969

332 138

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

335 325

902

9 268

5 213

6 265

346 546

5,1- 10,0

319 965

609

9 434

4 995

8 174

333 187

10,1- 20,0

292 482

66

17 332

4 430

16 162

321 612

20,1- 30,0

259 230

-222

41 356

3 956

25 030

321 437

30,1- 50,0

221 711

-709

73 412

3 875

33 734

324 273

50,1-100,0

187 807

-203

126 845

4 023

40 988

351 414

100,1-200,0

174 457

701

163 327

4 599

49 405

383 292

200,1-

171 606

13 086

189 268

4 708

65 508

434 760

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

278 086

214

50 244

4 928

29 052

352 667

Trädgårdsväxter

241 804

-196

63 671

3 753

18 995

320 523

Jordbruks- och trädgårdsväxter

202 564

2 855

102 724

3 735

40 674

345 082

Mjölkkor

132 609

-507

154 786

2 985

41 051

324 954

Köttdjur

263 457

178

37 760

3 895

24 749

322 249

Nötkreatur, blandat

139 214

-1 762

138 077

2 539

45 906

318 896

Andra husdjur

307 528

1 779

33 070

5 153

10 807

348 031

Blandad husdjursskötsel

256 963

97

37 919

4 489

16 981

307 471

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

240 033

779

68 013

4 638

29 458

333 644

- mest husdjur

231 456

-776

66 688

3 978

26 952

320 342

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

30-39 år

247 631

1 866

55 816

5 726

3 774

303 362

40-49 år

277 107

658

70 591

5 111

16 512

359 757

50-64 år

287 543

-186

62 848

5 307

26 980

371 878

65- år

219 859

-100

8 973

942

36 651

264 441