Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2004

JO 42 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Antal brukare och maka/make, hushållsmedlemmar och hushåll 2004

5. Number of farmers and spouses, household members and households 2004

Redovisningsgrupp

Totalt antal

 

Medlemmar per hushåll

 

Brukare och maka/make

 

Hushålls­medlemmar

Hushåll

 

Kvinnor

Män

 

Hela riket

47 357

62 149

 

165 153

65 547

 

2,52

Riksområden

 

 

 

 

 

 

 

RO 1

20 851

27 619

 

73 035

28 935

 

2,52

RO 2

19 622

25 547

 

68 124

27 008

 

2,52

RO 3

6 884

8 983

 

23 994

9 604

 

2,50

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

7 237

8 815

 

23 094

9 736

 

2,37

5,1- 10,0

8 233

10 588

 

27 281

11 478

 

2,38

10,1- 20,0

9 270

12 423

 

31 434

13 157

 

2,39

20,1- 30,0

5 174

7 190

 

18 225

7 453

 

2,45

30,1- 50,0

6 479

8 808

 

23 236

9 083

 

2,56

50,1-100,0

7 145

9 484

 

27 169

9 702

 

2,80

100,1-200,0

3 072

3 930

 

11 846

3 999

 

2,96

200,1-

670

818

 

2 598

840

 

3,09

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

12 450

16 974

 

42 973

17 663

 

2,43

Trädgårdsväxter

360

452

 

1 183

465

 

2,54

Jordbruks- och trädgårdsväxter

373

469

 

1 321

488

 

2,71

Mjölkkor

5 884

7 895

 

22 701

8 140

 

2,79

Köttdjur

7 910

10 719

 

28 588

11 118

 

2,57

Nötkreatur, blandat

492

685

 

1 890

704

 

2,68

Andra husdjur

2 786

3 237

 

9 451

3 469

 

2,72

Blandad husdjursskötsel

1 475

1 833

 

5 270

1 933

 

2,73

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

1 417

1 857

 

5 097

1 924

 

2,65

- mest husdjur

2 455

3 208

 

8 750

3 341

 

2,62

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

 

30-39 år

5 387

7 543

 

24 134

7 956

 

3,03

40-49 år

11 671

14 988

 

52 557

15 807

 

3,32

50-64 år

20 472

26 111

 

63 380

27 279

 

2,32

65- år

9 313

12 344

 

22 156

13 225

 

1,68


5. Forts

Redovisningsgrupp

Totalt antal

 

Medlemmar per hushåll

 

Brukare och maka/make

 

Hushålls­medlem­mar

Hushåll

 

Kvinnor

Män

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1 024

1 345

 

3 492

1 441

 

2,42

Uppsala

1 752

2 276

 

6 093

2 392

 

2,55

Södermanlands

1 335

1 739

 

4 620

1 838

 

2,51

Östergötlands

2 319

3 039

 

8 071

3 174

 

2,54

Jönköpings

2 842

3 589

 

10 179

3 746

 

2,72

Kronobergs

1 752

2 330

 

6 150

2 444

 

2,52

Kalmar

2 372

3 086

 

8 240

3 258

 

2,53

Gotlands

1 075

1 455

 

3 977

1 533

 

2,59

Blekinge

884

1 219

 

3 159

1 258

 

2,51

Skåne

5 843

7 644

 

20 280

8 028

 

2,53

Hallands

2 259

3 019

 

8 016

3 148

 

2,55

Västra Götalands

9 906

13 144

 

34 653

13 847

 

2,50

Värmlands

2 504

3 308

 

8 631

3 553

 

2,43

Örebro

1 702

2 200

 

5 763

2 321

 

2,48

Västmanlands

1 452

1 908

 

5 011

1 997

 

2,51

Dalarnas

1 516

1 925

 

5 117

2 048

 

2,50

Gävleborgs

1 799

2 335

 

6 153

2 479

 

2,48

Västernorrlands

1 455

1 848

 

4 924

1 986

 

2,48

Jämtlands

1 091

1 444

 

3 989

1 553

 

2,57

Västerbottens

1 594

2 086

 

5 594

2 211

 

2,53

Norrbottens

881

1 210

 

3 041

1 292

 

2,35

Hela riket

47 357

62 149

 

165 153

65 547

 

2,52