Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2004

JO 42 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Taxerade förvärvsinkomster m.m. 2004. Kronor per hushåll

6. Assessed incomes from business and employment etc. in 2004. SEK per household

Redovisningsgrupp

Närings­verksamhet

Tjänst

Därav pension m.m.

Samman­räknad förvärvs­inkomst

Taxerad förvärvs­inkomst

Beskatt­ningsbar förvärvs­inkomst

Hela riket

59 297

265 914

46 826

325 210

320 741

281 713

Riksområden

 

 

 

 

 

 

RO 1

70 685

253 488

45 171

324 173

319 453

280 468

RO 2

50 582

273 397

48 328

323 979

319 675

280 468

RO 3

49 492

282 305

47 590

331 797

327 621

288 965

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

17 465

335 325

65 799

352 789

347 576

310 447

5,1- 10,0

19 285

319 965

59 607

339 250

334 256

297 295

10,1- 20,0

26 449

292 482

54 049

318 931

314 501

276 916

20,1- 30,0

47 519

259 230

45 072

306 749

302 793

263 902

30,1- 50,0

78 454

221 711

36 072

300 165

296 290

255 829

50,1-100,0

129 320

187 807

26 868

317 127

313 104

270 827

100,1-200,0

165 803

174 457

21 368

340 260

335 661

292 962

200,1-

191 706

171 606

22 420

363 312

358 604

316 003

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

55 338

278 086

49 826

333 424

328 495

290 249

Trädgårdsväxter

76 894

241 804

51 660

318 699

314 946

274 313

Jordbruks- och trädgårdsväxter

113 702

202 564

34 858

316 267

312 531

271 636

Mjölkkor

156 092

132 609

19 542

288 701

285 715

242 658

Köttdjur

46 446

263 457

41 650

309 903

306 007

266 467

Nötkreatur, blandat

141 325

139 214

26 460

280 539

278 000

236 602

Andra husdjur

41 893

307 528

48 231

349 421

344 268

304 411

Blandad husdjursskötsel

52 277

256 963

39 784

309 240

304 751

264 520

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

73 671

240 033

38 357

313 704

309 066

268 758

- mest husdjur

73 259

231 456

42 491

304 715

300 738

260 554

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

30-39 år

63 623

247 631

1 787

311 254

305 529

271 249

40-49 år

77 620

277 107

3 666

354 727

349 616

308 871

50-64 år

69 766

287 543

21 922

357 309

352 002

311 029

65- år

13 887

219 859

179 719

233 746

232 805

196 741