Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2004

JO 42 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

7. Taxerade förvärvsinkomster för brukare och maka/make 2004 med uppdelning på kvinnor och män. Kronor per hushåll

7. Assessed incomes from business and employment for farmers and spouses in 2004 distributed on women and men. SEK per household

Redovisningsgrupp

Inkomst per person för brukare och maka/make

 

Näringsverksamhet

 

Tjänst

 

Sammanräknad förvärvsinkomst

 

Kvinnor

Män

 

Kvinnor

Män

 

Kvinnor

Män

Hela riket

15 652

49 817

 

150 536

143 569

 

166 187

193 386

Riksområden

 

 

 

 

 

 

 

 

RO 1

18 140

59 536

 

148 777

131 968

 

166 916

191 504

RO 2

12 603

42 984

 

150 781

150 471

 

163 384

193 455

RO 3

16 806

39 365

 

155 165

159 613

 

171 972

198 978

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

5 180

14 564

 

170 412

213 154

 

175 592

227 718

5,1- 10,0

4 704

16 873

 

164 166

200 978

 

168 870

217 852

10,1- 20,0

6 321

22 969

 

156 480

172 595

 

162 802

195 564

20,1- 30,0

11 400

40 474

 

148 958

139 484

 

160 358

179 958

30,1- 50,0

20 618

64 890

 

138 378

101 901

 

158 996

166 791

50,1-100,0

34 479

104 645

 

129 765

66 565

 

164 245

171 210

100,1-200,0

42 798

133 637

 

130 820

46 910

 

173 619

180 547

200,1-

53 669

148 784

 

125 822

43 804

 

179 491

192 588

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

10 889

48 741

 

160 123

151 665

 

171 012

200 406

Trädgårdsväxter

23 674

59 236

 

134 945

118 047

 

158 619

177 283

Jordbruks- och trädgårdsväxter

31 957

91 451

 

132 137

84 183

 

164 094

175 634

Mjölkkor

51 274

121 244

 

100 063

32 361

 

151 337

153 605

Köttdjur

10 842

39 581

 

148 022

140 567

 

158 864

180 147

Nötkreatur, blandat

42 390

113 608

 

110 110

34 217

 

152 500

147 825

Andra husdjur

11 887

33 835

 

158 258

170 584

 

170 146

204 419

Blandad husdjursskötsel

15 649

41 926

 

142 550

129 712

 

158 199

171 638

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

16 310

62 531

 

148 542

110 597

 

164 853

173 128

- mest husdjur

17 641

61 962

 

143 797

106 561

 

161 438

168 523

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

 

 

30-39 år

13 280

57 621

 

147 672

154 724

 

160 953

212 345

40-49 år

18 928

66 704

 

159 781

145 917

 

178 709

212 621

50-64 år

18 906

56 903

 

160 975

139 932

 

179 880

196 835

65- år

6 085

10 010

 

118 470

141 781

 

124 555

151 792