Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2005

JO 42 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

7. Taxerade förvärvsinkomster för brukare och maka/make 2005 med uppdelning på kvinnor och män. Kronor per hushåll

7. Assessed incomes from business and employment for farmers and spouses in 2005 distributed on women and men. SEK per household

Redovisningsgrupp

Inkomst per person för brukare och maka/make

 

Näringsverksamhet

 

Tjänst

 

Sammanräknad förvärvsinkomst

 

Kvinnor

Män

 

Kvinnor

Män

 

Kvinnor

Män

Hela riket

15 362

49 230

 

158 296

157 864

 

173 658

207 094

Riksområden

 

 

 

 

 

 

 

 

RO 1

18 046

58 634

 

155 201

144 065

 

173 247

202 699

RO 2

12 861

44 465

 

158 486

163 683

 

171 347

208 148

RO 3

14 749

36 778

 

165 643

179 026

 

180 392

215 804

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

5 494

15 181

 

178 514

225 744

 

184 008

240 925

5,1- 10,0

5 314

17 828

 

170 708

209 998

 

176 022

227 827

10,1- 20,0

7 312

25 960

 

162 625

179 663

 

169 937

205 623

20,1- 30,0

12 312

44 806

 

153 106

145 050

 

165 418

189 856

30,1- 50,0

22 476

69 621

 

142 906

108 194

 

165 382

177 816

50,1-100,0

35 945

110 136

 

134 161

71 757

 

170 106

181 893

100,1-200,0

45 023

137 542

 

132 704

52 588

 

177 727

190 129

200,1-

51 049

155 735

 

135 601

41 332

 

186 650

197 067

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

11 190

49 571

 

165 007

158 198

 

176 197

207 770

Trädgårdsväxter

22 666

60 236

 

146 863

132 678

 

169 529

192 913

Jordbruks- och trädgårdsväxter

29 913

85 903

 

132 924

96 719

 

162 837

182 621

Mjölkkor

54 825

131 119

 

105 105

36 288

 

159 930

167 407

Köttdjur

13 177

47 652

 

151 158

142 298

 

164 335

189 949

Nötkreatur, blandat

45 746

121 743

 

111 370

41 487

 

157 115

163 230

Andra husdjur

13 319

41 493

 

164 535

171 595

 

177 854

213 088

Blandad husdjursskötsel

17 849

46 027

 

142 357

134 484

 

160 206

180 512

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

15 851

63 501

 

150 704

119 548

 

166 556

183 049

- mest husdjur

16 998

59 731

 

151 712

121 263

 

168 709

180 994

Småbruk

5 090

16 252

 

178 002

222 325

 

183 092

238 576

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

 

 

30-39 år

13 070

54 505

 

155 995

174 559

 

169 066

229 064

40-49 år

18 481

66 150

 

167 686

163 130

 

186 167

229 281

50-64 år

18 865

57 001

 

170 459

154 248

 

189 324

211 249

65- år

6 040

11 110

 

123 911

149 185

 

129 950

160 295