Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2005

JO 42 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Hushållsinkomst med redovisning av transfereringar 2005. Kronor per hushåll

3. Household income after transfers in 2005. SEK per household

Redovisningsgrupp

Hushållsinkomst före transfe­reringar

Transfereringar

 

Hushålls­inkomst efter transfereringar

 

Skattefria positiva trans­fereringar

Skatter och allmän pen­sionsavgift

Övriga nega­tiva trans­fereringar

Hela riket

358 789

11 358

110 534

1 337

 

258 274

Riksområden

 

 

 

 

 

 

RO 1

355 068

11 498

113 150

1 374

 

252 042

RO 2

361 683

11 286

105 975

1 234

 

265 759

RO 3

361 112

11 181

115 033

1 495

 

255 765

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

365 611

10 903

115 940

1 716

 

258 857

5,1- 10,0

356 321

10 617

111 903

1 466

 

253 569

10,1- 20,0

343 100

10 230

105 518

1 183

 

246 630

20,1- 30,0

341 896

10 461

102 762

1 143

 

248 452

30,1- 50,0

347 438

11 149

103 364

1 020

 

254 204

50,1-100,0

373 340

13 549

112 113

1 213

 

273 563

100,1-200,0

403 009

15 499

122 959

1 317

 

294 232

200,1-

438 583

16 121

146 148

1 948

 

306 608

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

360 491

10 356

115 447

1 238

 

254 162

Trädgårdsväxter

355 813

12 802

115 553

1 605

 

251 457

Jordbruks- och trädgårdsväxter

341 411

13 538

109 393

1 519

 

244 037

Mjölkkor

353 652

13 226

99 365

876

 

266 636

Köttdjur

360 907

11 920

100 949

1 070

 

270 808

Nötkreatur, blandat

345 952

12 968

103 951

965

 

254 005

Andra husdjur

368 074

14 072

115 238

1 714

 

265 195

Blandad husdjursskötsel

334 001

13 248

98 091

1 516

 

247 643

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

340 288

12 419

104 987

1 272

 

246 449

- mest husdjur

349 451

12 627

106 151

1 427

 

254 500

Småbruk

362 876

10 313

116 612

1 613

 

254 964

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

30-39 år

327 804

20 178

102 591

2 832

 

242 559

40-49 år

384 375

22 057

119 196

2 488

 

284 748

50-64 år

396 571

7 638

123 448

831

 

279 931

65- år

279 287

1 502

81 836

77

 

198 876