Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2005

JO 42 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Hushållsinkomst före transfereringar 2005. Kronor per hushåll

4. Household income before transfers in 2005. SEK per household

Redovisningsgrupp

Inkomst av tjänst

Nettoföränd­ring av expansionsmedel

Nettoinkomst av närings­verksamhet

Allmänna avdrag

Nettoin­komst av kapital

Totalt

Hela riket

283 315

1 579

52 870

4 656

25 681

358 789

Riksområden

 

 

 

 

 

 

RO 1

268 015

966

63 870

4 877

27 095

355 068

RO 2

290 118

2 240

46 898

4 540

26 966

361 683

RO 3

305 268

1 513

39 713

4 381

18 999

361 112

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

352 323

798

10 261

5 437

7 667

365 611

5,1- 10,0

333 859

834

12 807

5 115

13 936

356 321

10,1- 20,0

301 683

1 159

23 413

4 501

21 345

343 100

20,1- 30,0

266 461

1 382

48 047

4 078

30 084

341 896

30,1- 50,0

229 573

1 476

80 958

3 891

39 322

347 438

50,1-100,0

195 128

2 503

133 857

4 114

45 966

373 340

100,1-200,0

179 988

4 137

173 086

4 709

50 507

403 009

200,1-

176 023

14 216

186 062

5 330

67 612

438 583

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

287 318

419

48 573

4 795

28 976

360 491

Trädgårdsväxter

259 248

3 808

68 058

4 702

29 400

355 813

Jordbruks- och trädgårdsväxter

209 289

1 209

96 983

3 662

37 591

341 411

Mjölkkor

140 052

3 479

167 317

3 172

45 975

353 652

Köttdjur

267 637

3 667

57 017

3 966

36 552

360 907

Nötkreatur, blandat

148 993

5 846

149 602

2 942

44 453

345 952

Andra husdjur

313 234

1 042

41 577

5 223

17 443

368 074

Blandad husdjursskötsel

253 356

1 697

57 385

4 332

25 895

334 001

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

243 315

1 393

66 835

4 588

33 333

340 288

- mest husdjur

250 202

1 977

69 165

4 297

32 403

349 451

Småbruk

347 313

700

10 156

5 440

10 147

362 876

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

30-39 år

271 247

3 600

53 314

5 893

5 535

327 804

40-49 år

299 119

2 415

71 066

5 409

17 184

384 375

50-64 år

305 975

1 168

64 351

5 641

30 717

396 571

65- år

229 868

170

10 324

1 005

39 931

279 287