Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2005

JO 42 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Antal brukare och maka/make, hushållsmedlemmar och hushåll 2005

5. Number of farmers and spouses, household members and households 2005

Redovisningsgrupp

Totalt antal

 

Medlemmar per hushåll

 

Brukare och maka/make

 

Hushålls­medlemmar

Hushåll

 

Kvinnor

Män

 

Hela riket

53 608

69 422

 

183 856

73 985

 

2,49

Riksområden

 

 

 

 

 

 

 

RO 1

22 600

29 588

 

78 175

31 303

 

2,50

RO 2

22 057

28 331

 

75 357

30 238

 

2,49

RO 3

8 951

11 503

 

30 324

12 444

 

2,44

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

10 678

12 873

 

34 114

14 282

 

2,39

5,1- 10,0

10 217

12 846

 

33 498

14 026

 

2,39

10,1- 20,0

9 944

13 230

 

33 399

14 141

 

2,36

20,1- 30,0

5 332

7 318

 

18 543

7 656

 

2,42

30,1- 50,0

6 396

8 718

 

22 756

9 046

 

2,52

50,1-100,0

7 022

9 349

 

26 402

9 604

 

2,75

100,1-200,0

3 092

3 963

 

11 750

4 045

 

2,90

200,1-

705

869

 

2 709

895

 

3,03

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

12 550

16 982

 

42 944

17 783

 

2,41

Trädgårdsväxter

419

547

 

1 454

567

 

2,56

Jordbruks- och trädgårdsväxter

478

621

 

1 740

650

 

2,68

Mjölkkor

5 722

7 670

 

21 789

7 948

 

2,74

Köttdjur

7 992

10 790

 

28 616

11 252

 

2,54

Nötkreatur, blandat

471

659

 

1 806

678

 

2,66

Andra husdjur

2 508

2 887

 

8 403

3 113

 

2,70

Blandad husdjursskötsel

1 486

1 800

 

5 171

1 956

 

2,64

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

1 514

2 000

 

5 437

2 115

 

2,57

- mest husdjur

2 572

3 357

 

9 156

3 504

 

2,61

Småbruk

17 896

22 109

 

57 340

24 419

 

2,35

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

 

30-39 år

6 167

8 433

 

26 922

9 005

 

2,99

40-49 år

13 019

16 424

 

57 735

17 518

 

3,30

50-64 år

22 829

28 978

 

70 034

30 489

 

2,30

65- år

10 866

14 153

 

25 596

15 321

 

1,67


5. Forts

Redovisningsgrupp

Totalt antal

 

Medlemmar per hushåll

 

Brukare och maka/make

 

Hushålls­medlem­mar

Hushåll

 

Kvinnor

Män

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1 222

1 553

 

4 106

1 696

 

2,42

Uppsala

1 856

2 399

 

6 425

2 540

 

2,53

Södermanlands

1 447

1 854

 

4 904

1 977

 

2,48

Östergötlands

2 483

3 222

 

8 541

3 394

 

2,52

Jönköpings

3 099

3 860

 

10 937

4 076

 

2,68

Kronobergs

1 936

2 541

 

6 706

2 691

 

2,49

Kalmar

2 513

3 258

 

8 695

3 451

 

2,52

Gotlands

1 124

1 508

 

4 126

1 602

 

2,58

Blekinge

983

1 336

 

3 481

1 396

 

2,49

Skåne

6 357

8 218

 

21 841

8 731

 

2,50

Hallands

2 526

3 298

 

8 776

3 472

 

2,53

Västra Götalands

10 914

14 309

 

37 501

15 198

 

2,47

Värmlands

3 086

4 019

 

10 406

4 339

 

2,40

Örebro

1 891

2 417

 

6 309

2 578

 

2,45

Västmanlands

1 624

2 096

 

5 507

2 217

 

2,48

Dalarnas

1 758

2 200

 

5 875

2 393

 

2,46

Gävleborgs

2 100

2 704

 

7 110

2 916

 

2,44

Västernorrlands

1 946

2 453

 

6 435

2 665

 

2,41

Jämtlands

1 469

1 926

 

5 114

2 099

 

2,44

Västerbottens

2 135

2 717

 

7 238

2 916

 

2,48

Norrbottens

1 139

1 534

 

3 823

1 638

 

2,33

Hela riket

53 608

69 422

 

183 856

73 985

 

2,49