Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2005

JO 42 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Taxerade förvärvsinkomster m.m. 2005. Kronor per hushåll

6. Assessed incomes from business and employment etc. in 2005. SEK per household

Redovisningsgrupp

Närings­verksamhet

Tjänst

Därav pension m.m.

Samman­räknad förvärvs­inkomst

Taxerad förvärvs­inkomst

Beskatt­ningsbar förvärvs­inkomst

Hela riket

58 049

283 315

50 600

341 364

336 708

297 321

Riksområden

 

 

 

 

 

 

RO 1

69 235

268 015

47 885

337 250

332 372

293 066

RO 2

51 857

290 118

51 614

341 975

337 436

297 704

RO 3

44 959

305 268

54 966

350 227

345 846

307 093

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

18 057

352 323

66 303

370 380

364 943

327 583

5,1- 10,0

20 622

333 859

62 177

354 481

349 366

311 687

10,1- 20,0

29 820

301 683

56 849

331 503

327 003

288 714

20,1- 30,0

52 109

266 461

48 567

318 569

314 492

274 871

30,1- 50,0

83 726

229 573

38 202

313 299

309 408

268 374

50,1-100,0

135 152

195 128

27 947

330 279

326 166

283 200

100,1-200,0

170 974

179 988

23 848

350 962

346 253

303 060

200,1-

194 639

176 023

20 584

370 661

365 332

323 136

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

55 985

287 318

52 076

343 303

338 508

299 698

Trädgårdsväxter

75 664

259 248

46 823

334 911

330 210

291 152

Jordbruks- och trädgårdsväxter

105 006

209 289

35 267

314 295

310 634

270 408

Mjölkkor

167 632

140 052

21 812

307 685

304 513

260 483

Köttdjur

55 605

267 637

43 559

323 242

319 276

278 706

Nötkreatur, blandat

150 957

148 993

21 173

299 951

297 009

253 135

Andra husdjur

49 663

313 234

47 361

362 897

357 675

317 100

Blandad husdjursskötsel

56 979

253 356

43 081

310 334

306 003

265 699

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

72 633

243 315

41 040

315 948

311 359

271 130

- mest husdjur

70 719

250 202

41 561

320 921

316 624

275 513

Småbruk

18 846

347 313

66 593

366 159

360 720

323 653

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

30-39 år

59 994

271 247

1 836

331 241

325 348

291 463

40-49 år

76 129

299 119

3 766

375 249

369 839

329 486

50-64 år

69 496

305 975

24 244

375 471

369 830

328 978

65- år

14 796

229 868

189 265

244 664

243 659

204 623