Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 42 SM 0801

Jordbrukarhushållens inkomster 2006
Incomes of agricultural households 2006
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2006

Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst efter transfereringar ökade år 2006 med 14 000 kr eller 5 % till 272 300 kr. Föregående år var ökningen 8 %. Hushållsinkomsten definieras som inkomsten sedan skattefria bidrag lagts till samt skatter, allmän egenavgift och övriga negativa transfereringar dragits av från inkomsterna av tjänst, näringsverksamhet och kapital,

Hushållsinkomster efter transfereringar

 

År

 

Förändring

 

2006 kronor

 

2005-

2006 

04-05 

03-

04 

02-

03 

 

 

 

Kronor %

%

%

%

Hela riket

272 300

 

14 000

5

8

5

1

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

30,1- 50,0

267 200

13 000

5

10

4

0

50,1-100,0

280 300

 

6 700

2

8

5

-1

100,1-200,0

298 400

 

4 100

1

7

6

-3

200,1-

301 700

 

-4 900

-2

1

9

7

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

270 400

 

16 200

6

3

5

1

Mjölkkor

277 500

 

10 900

4

12

6

1

Köttdjur

279 900

 

9 100

3

18

3

-1

Andra husdjur

277 900

 

12 700

5

8

9

-4

 

Skillnader i hushållsinkomster mellan länen

Hushållsinkomsten efter transfereringar var 2006 högst i Kronobergs län med 336 100 kr följt av Jönköpings och Västerbottens län med 311 000 kr respektive 283 700 kr. Det innebär att hushållsinkomsten efter transfereringar för Kronobergs län låg 23 % och för de övriga två länen 14 % respektive 4 % över riksgenomsnittet, som var 272 300 kr. Lägst var hushållsinkomsten efter transfereringar i Gotlands län med 232 100 kr, vilket var 15 % under riksgenomsnittet. Därefter följde Stockholms, Gävleborgs och Dalarnas län som låg 7 %, 5 % respektive 4 % under riksgenomsnittet.

Den högsta genomsnittliga ökningen av hushållsinkomsten efter transfereringar år 2006 uppvisade Norrbottens (24 400 kr), Södermanlands (19 500 kr) och Örebro län (18 300 kr) medan Stockholms (5 500 kr), Gotlands (8 300 kr) och Blekinge län (9 500 kr) hade de lägsta ökningarna.