Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2006

JO 42 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Hushållsinkomst efter transfereringar 2003-2006 med uppdelning på inkomstkomponenter. Kronor per hushåll

1. Household incomes after transfers 2003-2006. SEK per household

Rad

 

 

 

År

 

 

Förändring (%)

 

 

 

2006

2005

2004

2003

 

05-

06

04-

05

03-

04

02-03

Inkomst av tjänst

1

 

290 300

283 300

265 900

258 100

 

2

7

3

5

Allmänna avdrag

2

 

4 500

4 700

4 500

4 400

 

-4

4

2

2

Näringsverksamhet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Överskott

3

 

69 300

66 000

65 900

64 100

 

5

0

3

0

Underskott

4

 

12 700

13 100

13 400

14 600

 

-4

-2

-8

26

Nettoinkomst (3-4)

5

 

56 600

52 900

52 600

49 600

 

7

1

6

-5

Nettoförändring av expansionsmedel

6

 

1 400

1 600

300

-600

 

-11

..

..

..

Kapitalinkomster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Överskott

7

 

44 400

37 100

34 800

31 000

 

20

7

12

-6

Underskott

8

 

11 100

11 400

11 700

12 800

 

-3

-3

-9

-4

Nettoinkomst (7-8)

9

 

33 300

25 700

23 100

18 200

 

30

11

27

-8

Därav räntefördelning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positiv

10

 

21 500

20 700

20 500

19 300

 

4

1

6

-7

Negativ

11

 

1 000

1 200

1 400

1 300

 

-12

-15

7

17

Netto (10-11)

12

 

20 500

19 500

19 100

18 000

 

5

2

6

-9

Hushållsinkomst före trans-

fereringar (1-2+5+6+9)

13

 

377 100

358 800

337 400

320 800

 

5

6

5

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skattefria positiva

transfereringar

14

 

11 600

11 400

11 600

11 900

 

2

-2

-3

0

Negativa transfereringar

15

 

116 500

111 900

110 900

105 900

 

4

1

5

6

Därav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

allmän pensionsavgift

16

 

19 400

19 100

18 300

18 000

 

2

4

2

3

skatt på förvärvsinkomster

17

 

101 700

98 600

93 100

89 700

 

3

6

4

5

skatt på kapitalinkomster

18

 

13 300

11 100

10 400

9 300

 

20

7

12

-6

övriga skatter

19

 

7 200

7 000

6 600

5 800

 

4

6

14

3

skattereduktioner

20

 

26 500

25 200

18 700

18 000

 

5

35

4

-5

övriga negativa

transfereringar

21

 

1 300

1 300

1 200

1 100

 

0

8

9

11

Hushållsinkomst efter transfereringar (13+14-15)

22

 

272 300

258 300

238 000

226 800

 

5

8

5

1